ดื่ มหมดแล้วอ ย่ าพึ่งทิ้ง ขวดพลาสติกใบเก่า สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้

ดื่ มน้ำเสร็จหล า ยคนก็จะเอาขวดน้ำทิ้ง หรือเก็บไว้ไปข า ยของเก่า แต่คงไม่รู้ว่าขวดน้ำนั้นสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้หล า ยๆอย่ างเลย อ ย่ างในวันนี้เราก็ได้นำไ อ เ ดี ยการใช้ประโยชน์จากขวดน้ำเก่ามาบอ กกัน นำมาสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ จะทำอย่ างไรนั้น ไปชมกันได้เลย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

ด้ามไม้ไผ่ ย าวขนาด 2 เมตร (หรือจะใช้ด้ามไม้กวาดเก่าก็ได้)/ลวดเส้นเล็ก/ขวดน้ำอัดลมเหลือใช้ จำนวน 5-6 ขวด/กรรไกร/คัตเตอร์

วิ ธีการทำไม้กวาด จากขวดน้ำ

1 สำหรับในขั้ น ต อ นแรกให้เรานำขวดน้ำอัดลมที่เหลือใช้นำมาแกะพลาสติกยี่ห้อออ กให้หมดทุกขวด

2 โดยในกลุ่มแรกเราจะใช้จำนวน 3 ขวดนำมาตัดต ามแนวความย าว ตั้งแต่ปากขวดไปจนถึงคอขวดโดยให้เราใช้คัตเตอร์มาตัด จากนั้นให้เราตัดก้นขวดออ ก

3 จากนั้นให้เราใช้คัตเตอร์ซอยขวดออ กเป็นเส้นเล็กๆ โดยจะให้เป็นเส้นแนวย าวตั้งแต่ก้นขวดไปจนถึงเกือบปากขวดเอามาถึงแค่ช่วงโค้งของขวดพอ ดี ให้ขนาดของเส้นอยู่ที่ประมาณ 1 เซนติเมตร เราจะทำแบบนี้จนครบทั้ง 3 ขวด

4 ขั้ น ต อ นถัดมาให้เรานำขวดที่ 4 นำมาตัดในส่วนของก้นออ ก แล้วทำการซอยขวดให้เป็นเส้นเล็กๆ เหมือนกับ 3 ขวดแรกที่เราได้ทำไว้

5 ให้เรานำขวด 3 ขวดแรกนำมาซ้อนทับกันแล้วให้ใส่เข้าไปด้านในของขวดที่ 4 ต ามรูปด้านล่างนี้

6 แล้วใช้ขวดที่ 5 มาตัดให้ได้ความย าว 1/3 ของขวด ให้วัดจากปากขวดลงมาถึงบริเวณของกลางขวด

7 นำขวดที่ 5 ไปสวมทับกับขวดที่ 4 ที่ซ้อนทับกับทั้ง 3 ขวดอยู่ก่อนแล้ว ให้ขวดใบที่ 4 ปากขวดชนกับคอขวดที่ 5 พอ ดี ต ามรูปด้านล้างนี้

8 ขวดที่ 5 นี้จะเป็นขวดที่ทำหน้าที่คลุมขวดทั้งหมดให้อยู่ในขวดที่ 5 นั่นเอง

9 จากนั้นให้เราทำการเจาะรูที่ขวดด้วยสว่าน แล้วนำลวดเข้ามาร้อยขวดทั้งหมดรวมไว้ด้วยกัน

10 และสุดท้ายให้เราใช้ด้ามไม้ไผ่หรือด้ามไม้กวาดอันเก่า ทำการยึดเข้าไปตรงบริเวณของปากขวด แล้วยึดด้ามไม้กับขวดน้ำด้วยตะปูให้มีความแน่นที่สุด อย่ าให้หลุดออ กมาจากกันได้ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

ที่มา NAYKANOMTOM 108archeepparuay