ดินปลูก 15 สู ต ร ปลูกได้ทุกอ ย่ าง ทำง่ายประหยัด

ช่วงนี้หล า ยคนๆ หัน มาสนใจปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านค่ะ ทั้งไม้ดอ กและไม้ประดับ รวมถึงผักต่างๆ เพราะการปลูกต้นไม้นั้นช่วงปรับบรรย ากาศภายในบ้านให้ร่มรื่น ส่งผลให้สภาพจิตใจของเราผ่อนคล า ย

ไม่เว้นแม้แต่บางรายที่ปลูกผัก ก็ได้ผักสดๆ ปลอ ดส า รพิ ษมากินเพื่อบำรุงสุ ข ภ า พให้แข็งแ ร งด้วย แต่กว่าจะเริ่มปลูกต้นไม้ให้สวยได้แต่ละต้นนั้น ก่อนอื่นก็ต้องมีการเตรียมดินกันก่อนค่ะ เพราะดินที่ดีก็จะส่งผลกับต้นไม้โดยตรง ช่วยให้ต้นไม้เราสวยและแข็งแ ร ง ทนกับโ ร คและแ ม ล งได้ค่ะ

มาปรุงดินปลูกให้เหมาะกับชนิดของต้นไม้ที่เราต้องการปลูกกันเถอะ ซึ่งมีสู ต รดินปลูกหลากหล า ยมาก ๆ หากเราใช้ดินชนิดเดียวกันปลูกต้นไม้มันทุกประเภทเลย

บางทีมันอาจจะทำให้บางชนิดนั้นไม่เติบโตก็ได้ วันนี้เรามีสู ต รในการปรุงดินทั้งหมด 15 สู ต รมาให้เลือ กกันแบบง่าย ๆ มีสู ต รอะไรบ้างมาติดต าม อ่ า นพร้อมกันได้เลย

1 สู ต รในการปลูกไม้ผล จะใช้เปลือ กถั่วลิสงมากอง ๆ รวมกันไว้ก่อน แล้วห มั กไว้ 3 สัปดาห์ รอให้เ ปื่ อ ยยุ่ยแล้วค่อยไปเอาร อ ง ก้ นหลุมปลูกเอาไว้เลย ซึ่งเอาไปร อ งก้ นหลุมปลูกไม้ผลได้ทุกชนิดเลย จะช่วยทำให้ดิน มีความร่วนซุย รากหาอาหารได้ดี

2 สู ต รบำรุงใบและดอ กให้มีสีเข้ม สำหรับสู ต รนี้จะใช้เป็นใบชม่วง ใบมะม่วง ใบมะกอ ก ใบชมพู่ เอามากองรวมกันไว้แล้วห มั กรอให้เ ปื่ อ ยยุ่ย หรือจะนำไปใส่ถุงดำเก็บไว้ก็ได้ ห มั กประมาณ 8 วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งใบไม้ในสู ต รนี้จะมีความเป็นกรด เหมาะกับพืชที่ต้องโชว์สีสันสวยงาม เช่น บอนสี

3 หากต้องการอย ากจะให้ใบเข้ม ๆ สวยงามให้ใช้ละอองข้าวที่มาจากการขัดสีข้าวเปลือ กก่อน ซึ่งจะเป็นส่วนเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว จมูก ลำข้าว แล้วเอาละอองข้าวมาแช่น้ำ 2 วัน ก็จะได้เป็นน้ำห มั กที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยบำรุงให้พืชมีใบสีเข ียวเข้มสวยงาม

4 เป็นสู ต ร ปุ๋ ยเ ร่ งการเติบโต มีประสิทธิภาพ จะมีส่ว นผสมเป็นใบข ี้เหล็ก ใบกระถิน ใบสน ใบจามจุรี เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้ใบที่ร่วงหล่นแล้ว เอามากองห มั ก ๆ กันไว้ก่อน แล้วจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม ห มั กไว้เป็นเวลา 10 วัน หรือจนกว่าจะเ ปื่ อ ยยุ่ย จากนั้นนำไปผสมกับดินปลูกแล้วนำไปปลูกพืชผักได้เลย

5 ให้ส า รอาหารแก่พืชอย่ างทั่วถึงด้วยการใช้ผักตบชวา โดยเอามาใช้ทุกส่วนเลย พอได้มาแล้วก็สับเป็นชิ้น ๆ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 2 – 3 วัน แล้วเอาน้ำปุ๋ ยคอ กมาราด แล้วเอากระสอบมาคลุมห มั กเอาไว้ 10 วัน แล้วผักจะเริ่มเ ปื่ อ ยยุ่ยแล้ว เป็นสู ต รห มั กที่พืชได้ประโยชน์มากทีเดียว

6 สู ต รที่บำรุงให้ใบสวยงามแข็งแ ร ง เหมาะแก่การบำรุงต้นสะระแหน่ และพืชผักต่าง ๆ โดยใช้เพียงน้ำซาวข้าวเอามารดได้เลย

7 สู ต รสำหรับการปลูกไม้ด อ กในกระถาง ส่วนผสมในการปลูกจะใช้ดินใบก้ามปู 1 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน ผสมเข้ากับปุ๋ ยคอ กเก่า 1 ส่วน กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน จากนั้นผสมให้เข้ากัน พอเสร็จก็เอาไปใช้ได้เลย

8 สู ต รดินปลูกสำหรับการปลูกต้นไม้ทั่วไปจะใช้ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ ยห มั ก 1 ส่วน ผสมเศษใบไม้ผุเก่า 1 ส่วน จากนั้นผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วห มั กเอาไว้ 7 วัน แล้วนำไปปลูกต้นไม้ได้เลย

9 บำรุงให้ไม้ด อ กมีสีสันสวยงามด้วยการเอาเปลือ กกล้วยมาหั่นให้เป็นท่อน แล้วต ากแดดเอาไว้ให้แห้งเลย จากนั้นนำไปผสมกับดินปลูกต้นไม้

คลุกให้เข้ากันแล้วก็นำไปปลูกไม้ด อ กได้เลย จะเป็นตัวช่วยให้สีสันของด อ กนั้นสดงดงาม

10 สู ต รดินปลูกสำหรับการปลูกโป๊ยเซียนให้ดอ กสวยงาม ต้นแข็งแ ร ง ซึ่งจะใช้เปลือ กถั่ว ใบทองหลาง ใบก้ามปูผุ 2 ส่วน ผสมกับถ่านป่น 1 ส่วน

ดินขุยไผ่ผสมกับแกลบ ทรายหย าบ 1 ส่วน อิฐมอญทุกขนาดเล็ก 2 ส่วน จากนั้นคลุกผสมให้เข้ากัน รดน้ำแล้วห มั กไว้ 3 วัน พอครบก็นำไปใช้ได้เลย

11 ดินสำหรับการปลูกเฟิร์นให้เขียวสวยงามจะใช้ดินร่วน 1 ส่วน ใบก้ามปูผุ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน

เศษอิฐหักป่น 1 ส่วน ปุ๋ ยคอ กเก่า ๆ ½ ส่วน ปูนขาว ¼ ส่วน พอได้มาแล้วจัดการคลุกให้เข้ากันแล้วนำไปเทรอบต้นเฟิร์นหรือผสมปลูกได้เลย

12 สู ต รสำหรับการปลูกต้นโกสน ต้นปาล์ม ให้แข็งแ ร ง ใบสวยงาม สู ต รดินปลูกจะใช้ดินร่วน ทรายหย าบ

ปุ๋ ยคอ กเก่า ก ร ะดู กป่นนิดหน่อย พอได้มาครบแล้วก็ผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วนำไปโรยรอบต้นโกสนและต้นอื่น ๆ ที่ต้องการบำรุงได้เลย

13 สู ต รสำหรับการปลูกว่าน ปลูกบอน จะใช้ทราย 4 ส่วน ดินร่วน 6 ส่วน ปุ๋ ย คอ ก 1 ส่วน ใบมะขามผุ 1 ส่วน ก็เอามาปลูกว่านได้เลย

14 ดินสำหรับการปลูกแคคตัส พืชอวบน้ำชนิดต่าง ๆ เป็นพืชที่ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดี แต่ก็อุ้มน้ำด้วย ส่วนผสมดินปลูกไม้

ชนิดนี้จะใช้ดินร่วนผึ่งแดด 7 วัน 2 ส่วน ถ่านป่น 1 ส่วน ทรายหย าบ 3 ส่วน ปูนขาวนิดหน่อย และใบก้ามปูนิดหน่อยสัก 1 ส่วน คนให้เข้ากันเลย

15 สำหรับสู ต รที่เหมาะสำหรับการปลูกคล้าชนิดต่าง ๆ ดินปลูกจะใช้ทราย 2 ส่วน ดินร่วน 2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 2 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน

ผสมเข้ากันแล้วก็นำไปปลูกคล้าได้เลย

สำหรับสู ต รดินปลูกไหนที่มีการใช้ปุ๋ ย ค อ กนั้น ปุ๋ ยคอ กที่นำมาใช้จะต้องเป็นปุ๋ ยคอ กเก่าหรือผ่ านการห มั กมาแล้ว เราจะใช้ปุ๋ ยคอ กใหม่ ๆ สด ๆ

ไม่ได้ เพราะว่าจะแ ร งเกินไปเกินกว่าต้นไม้จะรับไหว สำหรับใครที่กำลังหาสู ต รดินปลูกให้เหมาะกับต้นไม้อยู่มาลองเลือ กแล้วนำไปปรุงดินใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban women.trueid