ดอ กไม้ไหว้พระ เลือ กใช้ให้ถูกชีวิตจะดี

สำหรับวันนี้นั้นเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักความห า ยของดอ กไม้ที่เรามักจะใช้ไหว้พระหรือบูชาพระกัน ซึ่งหล า ยคนอาจจะไม่รู้ว่าดอ กไม้ที่เราใช้ไหว้นั้น มีความห ม า ยซ่อนอยู่จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

หากพูดถึงการบูชาพระ สิ่งหนึ่งที่จะข า ดไม่ได้เลยก็คือ ดอ กไม้ อ ย่ างที่เรามักจะได้เห็นกันต ามวัดวาอาราม หรือแม้แต่ในบ้านของเราเองที่มักจะมีดอ กไม้เป็นส่วนหนึ่งบนโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งดอ กไม้แต่ละชนิดก็มีความสวยงามและความห ม า ยที่แตกต่างกันออ กไป

ดอ กไม้บูชาพระ คือ การไหว้พระสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลย ดอ กไม้ ซึ่งเป็นเครื่องห ม า ยแห่งความสดชื่นแจ่มใส และรุ่งเรือง การถวายดอ กไม้ส่วนใหญ่จะใช้ดอ กไม้สด เพราะการใช้ดอ กไม้เหี่ยวแห้งเป็นนิมิตความห ม า ยแห่งความหดหู่ใจ และความเสื่อมโทรม

แต่นั้นก็เพียง ค ว า ม เ ชื่ อ ของคนที่สืบทอ ดกัน มา นอ กจากนี้ยังมี ค ว า ม เ ชื่ อ อีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือ กดอ กไม้แต่ละชนิดมาถวายหรือบูชาพระด้วยค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วดอ กไม้ที่นำมาบูชาพระจะมีความห ม า ยถึงความเจริญก้าวหน้า ความสุขสงบ และความดี สำหรับดอ กไม้ที่คนนิยมนำมาบูชาพระมีดังนี้

ดอ กมะลิ จะทำให้พบแต่ความสุข ความสดชื่น การถวายดอ กมะลิซ้อนหรือถวายมะลิลา ก็จะช่วยเสริมสร้างในด้านทำให้สมาชิกคนในบ้าน มีความบริสุทธิ์ มีความรักกลมเกลียวกัน และความคิดถึงแก่บุคคลใดๆไป

ดอ กบัว อีกหนึ่งดอ กไม้ที่นิยมนำไปไหว้เพราะ เนื่องจากความห ม า ยของดอ กบัวคือ จะพบแต่ความสำเร็จ ดอ กบัวนั้นถือได้ว่าเป็น ดอ กไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

ดอ กดาวเรือง จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง จะช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าในชีวิตด้านการงานจะพัฒนาต่อไปได้ด้วยดี มีเ งิ น มีทองได้ใช้

ดอ กเข็ม เป็นดอ กไม้ที่จะทำให้ส ม อ งมีความปลอ ดโปร่ง เกิดเป็นความคิด มีความฉลาดความคิดเฉียบข า ด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อ ย่ างดี

ดอ กกล้วยไม้ จะทำให้พบแต่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพความงดงามและความบริสุทธิ์ ความสำเร็จในหน้าที่ของการงาน การเ งิ น ความรัก ครอบครัวก็จะดีในทุกๆด้าน

ดอ กพุดต าน หรือบางคนจะเรียกกันว่าเป็นดอ กไม้สามสี ซึ่งห ม า ยถึงความพร้อมไปด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความมั่งคั่ง ทางด้านยศศักดิ์

ค ว า ม เ ชื่ อ เพิ่มเติม

บุคคลใดบูชาด้วยดอ กไม้ที่มีสีสวย

เช่น บูชาพระด้วยดอ กไม้พลาสติก หรือ ดอ กไม้ประดิษฐ์ ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวย แต่คุณภาพไม่ดี ดังสุภาษิตว่า สวยแต่รูป จูบไม่หอม

บุคคลใดบูชาพระด้วยดอ กไม้มีกลิ่นหอม

ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วน มีคุณภาพดี แต่รูปร่างลักษณะไม่สวย ไม่งดงาม ดังสุภาษิตว่า ถึงรูปชั่ วตัวดำแต่น้ำใจดี

บุคคลใดบูชาพระด้วยดอ กไม้กำลังสดชื่น

ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆ ไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้ว

บุคคลใดบูชาพระด้วยดอ กไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้ง

ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าๆ เหี่ยวๆ แห้งๆ เป็นของที่ผ่าน มือผู้อื่น มาแล้ว

นอ กจากนี้ สำหรับดอ กไม้บูชาที่แห้งเหี่ยว ไม่ว่าจะเป็นดอ กไม้ที่ถวายหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชา ทั้งที่เป็นแบบพวงมาลัย หรือ ดอ กบัว ดอ กกล้วยไม้ที่ถวายในแจกัน ไม่ควรนำไปทิ้งถังขยะ ควรนำไปลอยที่แม่น้ำ โดยตั้งจิตกล่าวว่า

ข้าแต่พระแม่คงคาบัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…………………นามสกุล…………………ได้นำดอ กไม้บูชาที่หิ้งพระที่บ้านของลูกซึ่งเ หี่ ย วเ ฉ าแล้ว มาทำการจำเริญที่แม่น้ำ (หรือลำคลอง) แห่งนี้ ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ลูกได้ทำการจำเริญพวงมาลัย ดอ กไม้ เหล่านี้ด้วยเถิด หากไม่สะดวกที่แม่น้ำ ก็อาจนำไปวางไว้โคนต้นไม้ก็ได้ โดยทำการขออนุญาตพระแม่ธรณีก่อนเช่นกัน

ที่มา poรtรod, neพรliveone  parinyacheewit