ดอ กชมจันทร์ ประโยชน์เยอะ ปลูกกินก็ได้ เป็นไม้ประดับก็สวย

ปัจจุบัน มีเกษตรกรนิยมปลูกดอ กชมจันทร์เพื่อสร้างร า ยได้ในครัวเรือนกัน มากขึ้นต ามกระแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอ กชนิดนี้เป็นอ ย่ างดี เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง และดูลักษณะต้นชมจันทร์จะถูกกับดินฟ้าอากาศ เพราะขึ้นง่าย โตเร็ว เวลานี้กำลังเลื้อยขึ้นค้างที่ทำไว้ให้อ ย่ างรวดเร็ว

ดอ กชมจันทร์หรือ ดอ กพระจันทร์เป็นได้ทั้งส มุ น ไ พ รและไม้ประดับเป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่ Morningglory บางที่เรียกดอ กไม้จีนแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับ ด อ ก ไ ม้ จีนของจีนนิยมนำดอ กตูมมาประกอบอาหาร เช่น ยำดอ กชมจันทร์ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำพริกฯลฯ และนำไปประกอบอาหารอื่นๆ ได้ต ามความเหมาะสมแต่ไม่นิยมทานดอ กสด

การปลูกดอ กชมจันทร์ใช้เมล็ด โดยพรวนดินให้ร่วนซุย แล้วฝังเมล็ดที่แช่น้ำก่อนสัก 1-2 คืน ไม่ช้าก็งอ กเป็นต้น ทอ ดยอ ดย าวเกาะเลื้อยพันร้านที่ทำไว้ จะทำไม้ร้านแบบค้างถั่วฝักย าวหรือบวบ หรือมะระก็ได้ ถ้าไม่ทำร้านให้โดยปลูกให้ไต่ต ามรั้วบ้าน ถึงเวลาก็ออ กดอ กเป็นไม้ประดับ สวยไปอีกแบบ

ดอ กชมจันทร์จะออ กดอ กตลอ ดเวลา ให้ดอ กและเก็บได้ตลอ ด เก็บได้ทุกวัน ออ กดอ กดกโตเร็วมาก จนเถาเริ่มแก่ ก็ตัดแต่งให้แ ต กยอ ดใหม่ก็ออ กดอ กต่อไป เก็บได้หล า ยรุ่นจนต้นแก่ 1-2 ปี ค่อยถอนทิ้งเพราะหมดอายุแล้วปลูกใหม่ ดอ กชมจันทร์ สวยงาม ปลูกประดับและเก็บดอ กเป็นอาหาร ขณะเดียวกันก็เป็นพืชส มุ น ไ พ รให้ประโยชน์เป็นย าระบาย มีไฟเบอร์สูงมาก

ประโยชน์ดอ กชมจันทร์

เป็นผักที่มีไขมันต่ำมากและมีส ร ร พ คุ ณเป็นย าระบายอ่อนๆ เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนอ กจากนี้ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและยังประกอบไปด้วยวิต ามินเอบี1 บี2 บี3 โปรตีนอีกด้วย ถ้ารู้จักเลือ กอาหาร ปรับปรุงการกินให้ถูกวิ ธี ก็ไม่ต้องซื้ อย าร า ค าแพง เรามีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สุ ข ภ า พก็ดี ชีวิตก็ปกติสุข มีความรู้เรื่องกินอยู่บ้าง ก็เลือ กหาของกิน มาทำกินเอง ประหยัดและถูกอนามัย ของสดที่เห็นนั้นง่ายๆ เราสามารถมาปลูกกินเองก็ได้ กินของทำเองสะอาด ความรู้สึกอึดอัดก็ห า ยไป อายุก็ยืนย าว

ที่มา matichonพeekly.com  poobpub