ชีวิตเปลี่ยน มากขึ้น แค่วางมะนาวไว้ข้างเตียง 3 ลูก

มะนาวนำมาปรุงอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติที่มีความอร่อยและมีความกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้น และนอ กจากประโยชน์ที่ดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายของเราแล้วนั้น มะนาวเป็นพืชผักที่มีสีเขียวและมีกลิ่นความหอม จึงสามารถนำไปวางต ามบริเวณจุดต่างๆภายในบ้ านของคุณได้

มะนาว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อ ย่ า งหลากหล า ยมากๆ ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหาร หรือนำไปช ง ดื่ ม เรียกได้ว่าส า ร พั ด ประโยชน์จริง และวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใครที่นอนไม่สนิท มะนาวก็ยังเป็นอีกหนึ่งตั ว ช่ ว ย ให้นอนสบาย และนอนหลับได้สนิท เพียงเ ท ค นิ คง่ายๆที่เราจะนำมาแนะนำ ดังต่อไปนี้เลย

เ ท ค นิ คนอนสบายโดยใช้มะนาว

นอ กจากมะนาวจะมีรสชาติที่เปรี้ยวและมีกลิ่นหอมแล้ว สำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับ นอนไม่เต็มที่ ให้ลองเอามะนาว 3 ลูกวางเอาไว้ที่บริเวณข้างเตียงความเชื่อว่ากันว่าจะช่วยในการดูดสิ่งที่ไม่ดีออ กไปและยังช่วยดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาหาตัว

โดยก่อนที่จะนำ มะนาวไปวางเอาไว้ข้างเตียงนั้น ให้เรานั้นนำมะนาวมาผ่ าเป็น 4 แ ฉ ก แล้วทำการแช่เกลือเอาไว้ ใส่ถ้วยแล้วนำมาวางไว้ข้างเตียงนอน จะช่วยในการขับสิ่งที่ไม่ดีรอบตัวออ กไปแล้วยังช่วยให้นอนหลับสบาย ช่วยให้อากาศภายในห้องดีขึ้นด้วย

สำหรับก ลิ่ นหอมอ่อนๆของมะนาว ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการชำระล้างอากาศที่ไม่ดีในห้องได้ เพราะในมะนาวจะมีคุณสมบัติที่ช่วยดูดซึมกลิ่นอับชื้นให้ออ กไปจากห้อง ซึ่งนั่นจะทำให้การห า ยใจดี สบายมากยิ่งขึ้น ใครที่มีอาการนอนไม่หลับหรือมีอาการคัดจมูก สามารถที่จะนำวิธีนี้ไปใช้ดูได้ง่ายๆ และยังสามารถช่วยแก้ความเ ค รี ย ด เอาไปวางไว้ความเชื่อคนโบราณว่ากันว่าจะสามารถช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้ดี

นอ กจากนั้น กลิ่น มะนาว ในช่วงเช้าๆจะทำสามารถทำให้ร่างกายได้มีการผลิตส า รเซ โร โทนินที่จะช่วยในการปรับสภาพของส ม อ งให้มีความจำดีขึ้นได้เยอะ และรู้สึกได้ว่ามีความสบายเนื้อสบายตัว

ในส่วนของการดื่ มน้ำมะนาวก็ถือว่าให้ประโยชน์ที่ดีต่ อ สุ ข ภ า พได้เป็นอ ย่ า งดี ลองดื่ มน้ำมะนาวเป็นประจำในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาก่อนนอน ก็ล้วนได้ให้ประโยชน์ที่ดีมาก

โดยขั้นตอนในการดื่ มน้ำมะนาว ทำได้ง่าย ๆ โดยบีบน้ำมะนาว 1 ลูกผสมเข้ากับน้ำอุ่นและเติมเกลือใส่ลงไปเพียงเล็กน้อย น้ำผึ้งครึ่งช้อนชา จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วให้ดื่ มในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาก่อนนอนซึ่งจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้ดีขึ้น และยังช่วยเรื่องดีท๊อ กได้เป็นอ ย่ า งดี นอนหลับสบายอ ย่ า งแน่นอน

ที่มา  krustory