ชีวิตมันสั้น อย่ารอให้รักจากไป แล้วจึงเข้าใจว่ารักกัน

ชีวิตมันสั้น อย่ารอให้รักจากไป แล้วจึงเข้าใจว่ารักกัน

ท่ามกลางความห่างไกล พอชีวิตออกเดินทาง ความรักก็ถูกกั้นกลาง ให้ห่างด้วยระยะทาง ถ้าคนหนึ่งหวั่นไหว อีกคนต้องหนักแน่น แล้วสิ่งที่เรากลัวก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น

แค่ความไม่เข้าใจเพียงเล็กน้อยในเวลาไม่นาน ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

หากต้องอยู่ท่ามหลางความห่างไกล คงไม่มีประโยชน์และไม่มีความสุข ถ้าอยู่อย่างกังวลถึงคนข้างหลัง

บนความห่างไกล ถ้าใจไม่หนักแน่น สิ่งที่เรากลัวมักเกิดขึ้นเสมอ บางจังหวะของชีวิต เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ ถ้าต้อง ห่าง ไกล จงปล่อยชีวิต

ปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระ ด้วยความเชื่อมั่นและไว้ใจ แล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ถ้าเราไม่กลัว
สิ่งที่เราเคยกลัวก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะสิ่งนั้นรู้ว่าเสียเวลาเปล่า

กับการพย าย าม ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ระ หว่าง เรา อย่ารอให้รักจากไปแล้วจึงเข้าใจว่ารักกัน

ขอบคุณที่มา whatthats