ชำมะกรูดด้วยขวดพลาสติก ร า กงอ กเร็ว ปลูกติดง่าย

สำหรับใครที่กำลังมองหาต้น มะกรูดมาปลูกหรืออย ากขย ายพันธุ์ แต่ไม่อย ากซื้อต้นพันธุ์มาปลูกวันนี้เรามีวิ ธีการชำแบบง่ายๆ ด้วยขวดพลาสติก ที่ทั้งประหยัด ทำได้ง่าย ปลูกติดเร็วมาฝากกัน จะทำอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การขย ายพันธุ์ต้น มะกรูดนั้นนอ กจากการเพาะเมล็ดและตอนกิ่งแล้วก็ยังมีการชำน้ำอีกวิ ธีที่น่าสนใจ ทำง่ายมีร า กงอ กออ กมาเร็วพร้อมสำหรับการนำไปปลูกด้วย สิ่งที่จะใช้หลัก ๆ ก็จะเป็นขวดน้ำพลาสติกเก่าที่เราหาได้ทั่วไปเลย มีขั้ น ต อ นในการชำแบบไหนก็มาติดต ามอ่ า นกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กิ่งมะกรูดสมบูรณ์

2 สำลี

3 ขวดพลาสติก

4 คัตเตอร์

5 กรรไกรตัดกิ่ง

ขั้ น ต อ นในการทำ

มาเริ่มที่การเลือ กกิ่งมะกรูดที่มีสภาพสมบูรณ์ไม่แก่หรืออ่อน มากจนเกินไป จัดการดึงใบล่างออ กแล้วเหลือใบเอาไว้สัก 6 – 7 ใบ ถ้าหากมีหนามก็ตัดออ กไปเลยเพื่อจะได้ปลอ ดภั ย

โดยใบที่เหลือนั้นก็ตัดให้เหลือเพียงครึ่งใบก็พอ เพื่อลดการคายน้ำและเร่งให้แตกร า กและยอ ดออ กได้เร็วขึ้น ต่อไปก็ใช้คัตเตอร์ปาดทำเป็นปากฉลามเพื่อสะดวกในการเกิดร า ก

ขั้ น ต อ นในการชำกิ่ง

จากนั้นก็เอากิ่งที่เตรียมไว้นั้น มาแช่น้ำประมาณ 2 – 3 นิ้ว ต่อไปก็เอาสำลีมาอุดให้แน่นตรงบริเวณปากขวดกับกิ่งพันธุ์

ข้ อที่ควรร ะ วั ง

การอุดสำลีนั้นสำคัญเลยเพราะจะป้องกันการระเหยของน้ำในขวดไม่ให้หมดเร็วเกินไป และยังป้องกันไม่ให้โยกอีกด้วย หากหาสำลีไม่ได้อาจจะใช้กระดาษทิชชู่ได้เหมือนกันและควรจะวางขวดนี้ไว้เหมือนกัน จากนั้นก็รอให้ร า กออ กมาเยอะ ๆ พอมีร า กแล้วก็นำไปปลูกได้เลย เป็นการเพาะต้น มะกรูดแบบง่าย ๆ การันตีว่าอัตร า การรอ ดสูงอีกด้วย เพราะว่ามีรอ กออ กมาแล้วจะช่วยให้ต้น มะกรูดนั้นตั้งต้นได้เร็วขึ้น

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้ kasetchaoban