ชำกิ่งไผ่ ให้ออ กร า กเยอะ ปลูกติดเร็ว

เพื่อนๆรู้ไหมว่ากิ่งไผ่ก็ชำได้เหมือนกัน และไผ่นั้น มีประโยชน์มากใช้ได้แทบทุกส่วนเลย แถมยังร าค าดีอีกด้วย วันนี้เราจึงนำเอา เ ท ค นิ คการชำกิ่งไผ่ ให้มีร า กเยอะ เวลาปลูกก็ติดง่าย สำหรับใครที่อย ากจะปลูกไผ่ลองมาดูวิ ธีการทำกันได้เลย ไม่ย ากอย่ างที่คิดทุกคนสามารถทำได้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ดินปลูก

2 แผ่นพลาสติกใส

3 ถุงปลูก

4 กิ่งไผ่ที่จะชำเลือ กที่อายุไม่เกิน 1 ปี

5 ถังน้ำ 200 ลิตร

6 สายรัด/เชือ ก

วิ ธีการทำ

นําเอากิ่งไผ่อายุไม่เกิน 1 ปีมา โดยสังเกตจาก ป ม ร า ก หากมีปมร า กเท่าเม็ดสาคูก็เป็นอันใช้ได้ ก็ตัดประมาณ 70 เซนติเมตร แล้วเอาน้ำมาใส่ถัง แช่กิ่งไผ่เอาไว้ โดยให้ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยก็พอ

จากนั้นก็เอาแผ่นพลาสติกใส คลุมถังน้ำเอาไว้แล้วรัดให้แน่นเลย โดย 1 ถังจะใส่กิ่งไผ่ได้ประมาณ 100 กิ่ง เสร็จแล้วเอาถังไปวางไว้ 20 วันในที่อากาศถ่ายเทสะดวกพอเวลาผ่ านไปครบแล้วจะเริ่มมีร า กออ กมาเยอะขึ้น

จากนั้นเอากิ่งไผ่ที่มีร า กแล้วลงถุงปลูกได้เลย โดยดินปลูกที่ใช้นั้นจะมีการผสม ปุ๋ ย ค อ ก แกลบ ในอัตราส่วน 1: 1 : 1 แล้ววางไว้ในที่ไม่โดนแดดหรือแดดรำไร ปลูกไปรอร า กเยอะ ๆ เต็มถุงก็ค่อยนำไปลงดินได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะได้กิ่งไผ่มาปลูกแล้ว เป็นการข ย า ยพันธุ์ไผ่แบบง่าย ๆ อย า กจะข ย า ยเยอะแค่ไหนก็ได้ง่ายมาก ๆ เลย

ที่มา kasetchaoban  sangkomonline