ชาวต่างชาตินิย มปลูก ต้นไม้มหัศจรรย์ ประโยชน์ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ไมยราบเป็นพืชล้มลุ ก ที่มีลักษณะพิเศษ คือหากได้รับแ ร งสั่นสะเทือ น ก้านและใบ ก็จะตอบสนองด้วยการหุบตัวลงอ ย่ างรวดเร็ว และยังเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลและมีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับผักก ร ะเฉดเลย ชาวญี่ปุ่นนำ หญ้าไมยราบ วัชพืชที่คนไทยดูว่าไร้ค่าใส่ก ร ะถางไปวางข า ยราค าไม่ธรรมดา เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักต้นไม้ประหล าดต้นนี้อ ย่ างแน่นอน

สำหรับต้น ไมยราพ ที่มีอยู่ทั่วไป ต ามสวนไร่นา ต ามป่าในประเทศไทย เราก็มักจะเอาเท้าไปเขี่ย หรือเอามือไปแตะ เจ้าไมยราพก็จะหุบเ ด็ กๆแทบทุกคนต้องเคยเล่น แต่รู้หรือไม่ว่า สำหรับต่างประเทศนั้น เจ้าต้นไมยราพ เป็นต้นไม้ที่แปลก และเขาเอามาปลูกดูเล่นกันเลยทีเดียว

โดยเฟซบุ๊กเ พ จวารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี ได้เผยภาพพร้อมระบุว่า คุ ณพระ ไมยราบ กำลังจะฮิต บอนไซ ญี่ปุ่น เกาหลีฮิตมาก ญี่ปุ่นฮิตมานานแล้ว เค้าเรียกต้น มหัศจรรย์ (แปลเป็นไทย)

มันแปลกมากๆ สำหรับที่นั่น บ้านเค้าไม่มีไม้ที่โดนสัมผัสแล้วใบหุบแบบนี้ ฝั่งยุโรปเลี้ยงไมยราบยักษ์ ซึ่งไม้แบบนี้เป็นของห า ย ากของเค้า ไปขุดกันสิ่ครับคุณ รออะไร

จับใส่ก ร ะถางก็สวยแปลกต าดูแลง่ายสวยไม่เหมือนใคร ไม่น่าเชื่อเลยว่า ต้นไม้ที่เรามองว่าเป็นต้นหญ้าที่ไร้คุณค่า กลับกล า ยเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ในต่างประเทศไปเ สี ยแล้ว สงสัยจะได้แนวทางหากินเพิ่มเ สี ยแล้วค่ะ

จากความคิดเห็น มีคน มาแปลให้แล้ว ว่ากันว่าการหุบของใบ เ ตื อ นแผ่นดินใหวได้ ซึ่งต้นหญ้าไมยราบ นั้นหล า ยคนคิดว่า เป็นพืชส มุ น ไ พ รสำคัญของไทย และมีดอ กและใบสวยงาม อีกทั้งยังมีชาวเน็ตเข้ามาค อมเม้นท์ด้วยว่า การหุบใบของไมยราบนั้น สามารถแจ้งเ ตื อ นแผ่นดินใหวได้ด้วย ประโยชน์เยอะจริงๆ

ไมยราบ มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาโดยกรมทางหลวงเพื่อนำมาใช้คลุมหน้าดิน โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหล า ยปี มักแผ่ทอ ดเลื้อยต ามพื้นดิน บางครั้งจะสูงถึง 1 เมตร ต้น มีน้ำต าลแดง มีขนาดเล็ก และมีขนหย าบ ๆ ปกคลุมที่ลำต้น แกนก้านใบ ท้องใบ รวมไปถึงช่อ ดอ กและขย ายพันธุ์ ด้วยวิ ธีการเ พ า ะเมล็ด

ป ระโยชน์ของไมยราบ

1 ช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดข้ อ ร า กของใบไมยราบมีฤ ทธิ์เป็นย าระงับประสอาอท จึงสามารถนำร า กมาต้มเป็นชาจิบเพื่อบ ร ร เ ท าอาการป ว ดก ร ะดู ก ป ว ดต ามข้ อได้

2 ช่วยแก้ไข้ ดั บพิ ษร้อน ตำรับย าแผนไทยใช้ไมยราบทั้งต้นต้มน้ำกินแก้พิ ษไข้ดับร้อน โดยจิบน้ำต้มจากต้นไมยราบต่างน้ำชา

3 ช่วยแก้งูสวัด เริมนำใบไมยราบล้างให้สะอาด แล้วนำมาตำให้ละเอียด ผสม เ ห ล้า ขาวลงไปเล็กน้อย พอให้คั้นน้ำแล้วนำมาพอ กผิ วที่เป็น แ ผ ล มีอาการเริม มีตุ่มงูส วั ด ได้วันละ 3-4ครั้ง

4 ช่วยแก้ไ อ ขับเสมหะ ร า กของไมยราบมีส ร ร พ คุ ณช่วยแก้ไ อ ขับเสมหะ แก้หลอ ดลมอักเส บเรื้อรั ง โดยนำร า กไมยราบต ากแห้ง หรือจะใช้ร า กสดล้างสะอาดก็ได้ในปริมาณ 1 กำมือ มาต้มกับน้ำแล้วดื่ มเป็นชาจะช่วยบ ร ร เ ท าอาการไม่สบายดังกล่าวได้

5 บ ร ร เ ท าอาการป ว ดประจำเดือน น้ำต้มจากร า กไมยราบมีฤทธิ์ระงับประสาท จึงช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดประจำเดือนให้สาว ๆ ได้ และการดื่ มน้ำอุ่น ๆ ก็ยังมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคล า ย เ ลื อ ดลมเดินสะดวกขึ้นด้วยนะคะ

6 ช่วยแก้ลมพิ ษ ผื่นคัน ใช้ต้นไมยราบตำผสม เ ห ล้า ขาวทาบริเวณที่เป็นลม พิ ษ ให้ทั่ว

7 ช่วยบำรุงสตรีหลังคลอ ด นำร า กสดของไมยราบ ประมาณ 3-5ร า ก มาต้มน้ำดื่ ม ครั้งละประมาณครึ่งแก้วน้ำชา ดื่ มวันละ 2-3ครั้ง ช่วยบำรุงร่างกายสตรีหลังคลอ ดได้

8 ช่วยคล า ยเ ค รี ย ด เนื่องจากร า กไมยราบมีฤ ทธิ์ระงับประสาท จึงช่วยคล า ยเ ค รี ย ดและช่วยให้ร่างกายผ่อนคล า ยมากขึ้นได้ โดยนำร า กไมยราบต ากแห้งมาต้มน้ำ จิบเป็นชาไมยราบช่วยคล า ยเ ค รี ย ด

9 ช่วยแก้แมลงสัตว์กั ด ต่ อ ย ใบไมยราบที่ล้างน้ำจนสะอาด สามารถนำมาขยี้พอให้น้ำใบออ ก แล้วมาแปะไว้ตรงที่แมลงสัตว์ กั ด ต่ อ ย จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการคัน และอาการแสบร้อนบนผิ วที่ถูกแมลง กั ด ได้

10 ช่วยรั ก ษ า โ ร ค ก ร ะเ พ า ะ ตำรับย าแผนไทยจะใช้ร า กไมยราบต ากแห้ง 1 มัด มาต้มน้ำดื่ มเพื่อรั ก ษ า โ ร ค ก ร ะเ พ า ะ แก้ระบบย่อยอาหารไม่ดีในเด็ ก บำรุงก ร ะเ พ า ะ แก้ลำไ ส้อักเส บและแก้บิด

ที่มาภาพวารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานี r-sim100  kiddeepost