จากเ งิ นก้อนเล็กๆ เป็นเ งิ นก้อนโตได้ง่ายๆด้วย 6 วิ ธี

อย ากเก็บเ งิ นให้ได้เยอะ ๆ ต้องทำอ ย่ างไรกัน แล้วเ งิ นของเราไปจมอยู่ที่ไหนกันหมด ไม่ว่าใครก็อย ากที่จะมีเ งิ นในกระเป๋ามากขึ้นทั้งนั้น แต่เคยสังเกตไหม ว่าทำไมกัน เ งิ นของเรามันจึงไม่เคยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายในแต่ละเดือน หรือเก็บออมให้ครบต ามเป้าหมายของเราเลย บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเ งิ นของเรามันถูกใช้ไปกับอะไรเ สี ยหมด หรือบางครั้งแม้จะรู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเก็บออมเ งิ นของเราได้อยู่ดี

1 ตรา ส า ร ห นี้

เช่น พันธบัตร รั ฐ บ า ล หุ้นก ู้เอกชน ตั๋วเ งิ นคลัง ฯลฯ เป็นการล ง ทุ น อีก อ ย่ า ง ที่คล้ายกับเ งิ นฝากธนาคาร แต่ให้ผลตอบ แทนสูงกว่า โดยการล ง ทุ นในกลุ่มนี้ ก็ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่า เ งิ นฝากธนาคารเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังมีความ เ สี่ ย ง หากเราล ง ทุ น ในหุ้นก ู้เอกชน ที่มีฐานะหรือเครดิต ไม่ค่อยดีโอกาส ที่เราจะสูญเสี ยเ งิ นล ง ทุ น ทั้งหมดก็มีอยู่ได้ แต่สำหรับ การล ง ทุ น ในตรา ส า ร ห นี้ ภ า ค รั ฐ ก็พอเป็นหลัก ประกันได้ อ ย่ า ง หนึ่ง ว่าเ งิ นล ง ทุ น ของเรายังอยู่ ครบแน่นอน

2 อสังหาริมท รั พ ย์

ที่เห็นกันส่วนใหญ่ ในตอนนี้ก็น่าจะเป็น การล ง ทุ นใน คอนโดมิเนียม ที่มีทำเลติดรถไฟฟ้า ถ้าเป็นในเมือง ก็ร า ค าสูงมาก แต่ถ้าออ กนอ กเมือง มาหน่อย แต่มีรถไฟฟ้าวิ่ง ผ่ า น ก็อาจจะได้ร า ค า ที่พอรับได้ ส่วน มากก็ จะจ่ายเ งิ นจองห้อง แล้วปล่อยให้ คนอื่น มาเช่า โดยเอาเ งิ น

ค่าเช่ามาจ่ายค่างวด ให้กับธนาคารแต่เวลา ที่เราจะตั้งร า ค าค่าเช่าห้อง อ ย่ า ลืมคิดให้ถี่ถ้วนว่า เมื่อได้ค่าเช่ามาแล้ว จะต้องครอบคลุม ในเรื่องค่างวด พร้อม ด อ กเบี้ ย ร า ยเดือนด้วยนะครับ เ พ ร า ะยังมีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ของโครงการ หรือค่าซ่อมแซม จุกจิก เป็นต้น

3 เ งิ นฝาก

เป็นสิ่งที่เรา คุ้นเคยกัน มาตั้งแต่ เ ด็ ก เป็นทางเลือ กแรก สำหรับการล ง ทุ น ที่คนส่วนใหญ่ จะคิดว่าป ล อ ดภั ย แถม ด อ กเบี้ ยก็ยังสูงมาก เ พ ร า ะฉะนั้น เ งิ นฝากธนาคาร จึงเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในอ ดีต แต่ปัจจุบันแล้วไม่ใช่เลย เ งิ นฝากธนาคารให้ ผลตอบแทนที่น้อยมาก แถมระยะเวลาล ง ทุ น ก็นาน มากถึงจะได้ ผลตอบแทนที่ต้องการ แต่ก็ถือว่าเป็นการล ง ทุ น ที่ป ล อ ด ภั ยระดับหนึ่ง ก็ว่าได้

4 หุ้น

เป็นทางเลือ กที่นิยม กัน มากขึ้นทุกที เ พ ร า ะบางคน จะบอ กว่าล ง ทุ น ในหุ้นจะได้ ผลตอบแทนเร็ว ได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งบางคนล ง ทุ นเพียง ปีเดียวแต่ได้ ผลตอบแทนถึง 10-15เปอร์เซน เลยก็มี เป็นเ พ ร า ะสามารถวิเคราะห์ ตลาดได้เก่ง มองตลาดเป็น วิเคราะห์ทั้งข้ อมูลพื้นฐาน และข้ อมูลทางเ ท ค นิ ค

เป็น ทำให้สามารถเลือ ก ซื้ อข า ยหุ้นแต่ละตัวได้ ถูกเวลาก็เลยทำให้มีผล ตอบแทนกลับมาสูง แต่การล ง ทุ นในหุ้นสิ่งที่เราจะ ยินบ่อยๆคือ H i g h R i s k H i g h R e t u r n หมายความว่าล ง ทุ น มากได้มาก แต่โอกาสที่จะเ สี ย ก็มีมากด้วยเช่นกัน

5 ทองคำ

ก็เป็นอีก ทางเลือ กหนึ่ง ของคนที่อย ากล ง ทุ น แต่แนะนำให้ซื้ อเป็น ทองคำแท่งเ พ ร า ะ เวลาข า ยคืนร า ค า มักจะสูงกว่าทองรูปพรรณ เ พ ร า ะจากข้ อมูลในอ ดีตร า ค าทองคำมีแต่ขึ้นกับขึ้น แต่ในปัจจุบัน ก็อาจจะมีลงบ้าง ต ามตลาดโลก แต่ยังไงเ สี ยทองคำ ก็ยังให้ผล ตอบแทนที่น่าสนใจ อยู่อีกเหมือนกัน

6 กองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นที่ รวบรวมทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ข้างบน มา รวมอยู่ในกองทุน ถ้าล ง ทุ นในเ งิ นฝาก ธนาคารและตรา ส า ร ห นี้ ก็จะเป็นกองทุน รวมตลาดเ งิ น เรามีกองทุนรวม ที่ล ง ทุ นในอสังหาริมท รั พ ย์ เรามีกองทุนรวมที่ ล ง ทุ นในทองคำ หรือแม้แต่กองทุน ที่ล ง ทุ นในหุ้น ซึ่งข้ อ ดี คือ เราไม่ต้องวิเคราะห์ และบริหารท รั พ ย์สิน

แต่ละประเภทเอง เ พ ร า ะมีผู้จัดการกองทุน ทำหน้าที่วิเคราะห์ และบริหาร ให้เราอยู่แล้ว เ งิ นล ง ทุ นในกองทุน รวมนี้ก็ไม่ต้องสูงมาก เพียงแต่การล ง ทุ น ในกองทุนนั้น เราอาจจะต้อง เ สี ยค่าธรรมเนียม ในการบริหารกองทุนให้ กับบริษัทจัดการบ้าง ต ามที่จะกำหนดไว้ของ แต่ละกองทุนเห็นไหมครับ

ว่าทางเลือ กที่จะ ทำให้เ งิ นเก็บของคุณ งอ กเงยนั้น มีหล า ยวิ ธี การเลือ กทางที่เหมาะสม กับไลฟ์สไตล์ของเรานั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่นกันนะครับ เ พ ร า ะฉะนั้น การศึกษาหาข้ อมูลสำหรับ การล ง ทุ นจึงเป็นสิ่งที่ ข าดไม่ได้เลยทีเดียว

ที่มา k r u n g t h a i, khobjainas sabuyjaijung