ความห ม า ย 9 ภ า พมงคลมีติดบ้านแล้วดี คนทำธุรกิจต้องมีไว้

สำหรับคนค้ า ข า ย บอ กเลยว่าเรื่องศาสตร์ความเชื่อล้วน มีผลต่อธุรกิจได้เสมอ เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกันหน่อย เราเลยขออาสาพามาดูศาสตร์ของรูปภ า พกันบ้างแต่วันนี้ของเน้นด้านเงินทองค้ า ข า ยกันโดยตรง ใครอย ากรับท รั พ ย์รีบหามาแขวนกันเลยค่ะ

สำหรับการเลือ กภ า พที่ดี ทุกอ ย่ างต้องช่วยเสริมพลังให้กับเจ้าของบริษัทได้เป็นอ ย่ างดี ไม่ควรเลือ กต ามความสวยงามเพียงอ ย่ างเดียว แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหน มีภ า พแขวนอยู่แล้วแต่อย ากได้ของเสริมโชคอ ย่ างอื่นเราก็มี 9 ของตกแต่งบ้านหาง่าย เสริมโชคลาภ เงินทอง มาให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปแต่งนำโชคกันด้วยค่ะ

1. ภ า พนกยูง

นกยูงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความโชคดี และความเจริญในด้านการเงิน แต่การทำธุรกิจการเงินจะดีอ ย่ างเดียวไม่ได้ค่ะ บางทีก็ต้องมีเรื่องของอำนาจวาสนา ซึ่งนกยูง เป็นตัวเสริมพลังด้านนี้ได้ดีมาก และจากศาสตร์เชื่อว่า นกยูงมีต าถึงหนึ่งพันต า จะช่วยปกป้องจากโชคร้ า ยและอั น ต ร า ย รอบตัวได้อีกด้วย

นอ กจากนี้ดวงต าเหล่านั้นยังช่วยปกป้องความทรยศไม่ซื่อสัตย์จากลูกน้องและหุ้นส่วนทางธุรกิจได้เป็นอ ย่ างดี แต่ถ้าอย ากเสริมเรื่องรักเข้าไปด้วยก็ต้องเลือ กแบบ 2 ตัวนะคะ จะได้ตกมีคู่ ส่วนจุดที่ควรติดรูปคือ โถงทางเดินในบริษัทนั้นเอง

2. ภ า พเรือสำเภา

ความห ม า ย ต ามประเพณีจีน เชื่อว่าเรือสำเภาเป็นของมงคลที่สื่อถึง การทำมาค้ า ข า ยและประสบความสำเร็จ หากธุรกิจร้านค้าใดมี การติดภ า พเรือสำเภาไว้ จะทำให้กิจการราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ค้ า ข า ยร่ำร ว ยนักแล ส่วนการจัดแขวนปกติแล้วนิยมติดทาง ทิศตะวันออ ก หรือ ทิศตะวันออ กเฉียงใต้ เพื่อช่วยให้ เสริมพลังของฮวงจุ้ย ในมุมนั้นๆได้ดียิ่งๆขึ้นไปนั้นเอง

3. ภ า พตะกร้าผลไม้

ต ามมาด้วยภ า พตะกร้าผลไม้ค่ะ โดยปกติต ามบ้านถ้าไม่ติดรูปภ า พ ก็อาจจะหาตะกร้าผลไม้จริงมาวางไว้ที่โต๊ะอาหารเพราะช่วยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของบ้าน แต่ถ้าเป็นบริษัท หรือร้านค้า เพื่อนๆอาจต้องใช้เป็นการติดรูปแทนนั้นเอง

ส่วนรูปที่นำมาติดโดยปกติผู้วาดจะรู้อยู่แล้วว่าในภ า พต้องเป็นผลไม้มงคล เช่น กล้วย ห ม า ยถึง กวักโชคลาภเข้ามา มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง ,แอปเปิ้ล ห ม า ยถึง ความสันติสุข สันติภ า พ ,สาลี่ ห ม า ยถึง โชคลาภ เงินทอง ,ส้มสีทอง ห ม า ยถึง ความมงคล เจริญรุ่งเรือง และองุ่น ห ม า ยถึง ความเพิ่มพูนเงินทอง นั้นเอง ถ้าอย ากมีครบก็จัดในภ า พมาให้ครบกันเลยนะคะ

4. ภ า พปลาคาร์ป

ภาษาจีน มาจากคำว่า หลี่ ห ม า ยถึง ผลกำไรหรือประโยชน์ ปลาคาร์ป จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะได้ผลกำไรจากการทำธุรกิจนั้นเอง ยิ่งถ้าเป็นภ า พปลาคาร์ปว่ายทวนน้ำยิ่งดีและเป็นที่นิยม เพราะปลาคาร์ปนั้นเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสน้ำ

เหมือนกับการที่คนเราไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆ ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แต่ถ้าเพื่อนๆอย ากรับท รั พ ย์แบบคูณ 2 ก็อาจเพิ่มบ่อเลี้ยงของจริงกันไปเลยก็ได้ค่ะ แต่การทำบ่อก็ต้องถูกหลักถ้ากลัวทำไม่ถูกอ่านก่อนนะคะจะได้ไม่พลาด 3 แบบบ่อปลาต ามหลักฮวงจุ้ย สร้างถูกหลัก รับท รั พ ย์ รับสุข

5. ภ า พต้นไผ่

ต้นไผ่ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้า การยืดหยุ่น มั่นคง ทนทาน อายุยืน และยังเป็นต้นไม้มงคล คนทำธุรกิจจึงนิยมนำภ า พวาดหรือไผ่จริงมาจัดแต่งลงกระถางมาตั้งที่โต๊ะทำงาน ต้นไผ่ยังช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็น ธุรกิจราบรื่น ลูกน้องรักใคร่ไม่มีปากเ สี ยง นอ กจากนี้ภาษาจีน คำว่า จู๋แปลว่า อวยพร ดังนั้น ต้นไผ่จึงเป็นสุดยอ ดไม้มงคลของการอวยพร ต ามความห ม า ยให้ก้าวหน้า รุ่งเรืองอ ย่ างมั่นคงตลอ ดกาล เพื่อนใครเปิดร้านใหม่จะให้เป็นของขวัญก็ได้ค่ะ

6. ภ า พม้า 8 ตัว

ทำไมต้องม้า 8 ตัว เพราะ 8 ถือว่าเป็นเลขมงคลของคนจีน ต ามคำโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับม้าว่า ม้า คือ สัญลักษณ์ของความรวดเร็วว่องไว แข็งแรง ไม่หยุดอยู่กับที่เกี่ยวกับการเดินทางและการเลื่อนตำแหน่ง นอ กจากนี้ยังเชื่อ กันว่าภ า พม้าแปดตัว แปดอิริย าบถ สามารถเสริมความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้สำเร็จรวดเร็ว หรือเป็นการคว้าโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้เค้าบอ กให้เหล้าเท่ากับแช่ง ยังไงลองเปลี่ยนเป็นภ า พวาดม้าไปก่อนแล้วกันนะคะ เพราะนอ กจากม้าจะสื่อถึงความสำเร็จ รวดเร็ว ม้า ยังเป็นสัญลักษณ์แทนคำอวยพรได้ดีอีกด้วย

7. ภ า พมังกร

ขอปิดท้ายกันด้วย มังกร ที่เสริม โชคลาภ รุ่งเรือง มังกรถือว่าเป็นสั ต ว์สำคัญที่สุดของชาวจีนและเป็นสั ต ว์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศและแหวกน้ำดำดินได้ มังกรจึงเหมาะมากสำหรับการส่งเสริมธุรกิจการค้า ให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะสำนักงานหรือร้านค้า ช่วยเรียกโชคลาภให้มาเยือน

การวางมังกร ต้องหันหน้าเข้าสู่สำนักงานหรือร้านค้าโดยยึดประตูเข้า-ออ กเป็นหลัก การนำสัญลักษณ์มังกรมาใช้จะเป็นรูปปั้น , รูปวาด ไม่ว่าจะเป็นอะไรมังกรยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ ความพย าย าม กล้าหาญ อ ดทน ชาวจีนจึงถือว่า มังกร คือ จิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดีขึ้น

8. ภ า พน้ำตก

สำหรับร้านค้า แนะนำว่าให้ ติดภ า พวาดที่เป็นรูปน้ำตก ทะเล ลำธาร หรือแม่น้ำไว้ที่หลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เก็บสต างค์ เพื่อให้สายน้ำเรียกโชคลาภเงินทองเข้าร้าน แต่ต้องสังเกตกระแสน้ำในภ า พด้วยว่าไหลเข้าโต๊ะหรือไหลเข้าห้องนั้นหรือไม่ ห้ามหันน้ำไหลออ กจากประตู หรือหน้าต่างเป็นอันข า ด ไม่งั้นเงินรั่วไหลหมด

9. ภ า พวาดเสือ

เสือ เป็นสัญลักษณ์ ของผู้ทรงอำนาจ กล้าหาญและแข็งแกร่งสมเป็นผู้นำ ห้องของผู้บริหารจึงเหมาะที่จะแขวนภ า พหรือรูปปั้นเสือ เพื่อเสริมบารมี แต่ควรเลือ กลักษณะของเสือให้ดีเพราะเสือเป็นสั ต ว์ดุร้ า ย จะทำให้ลูกค้าหรือพนักงานรู้สึกกลัวและกดดัน มากกว่าน่าเคารพ นอ กจากนี้ เสือยังช่วยป้องกันภูติผีปีศ า จต่างๆได้เป็นอ ย่ างดี แถมเสือเองยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและราบรื่น เจรจากับใครก็สำเร็จลุล่วง เงินทอง ทุกอ ย่ างจะได้ออ กมาดีเฮงๆปังๆกันค่ะ

ที่มา infinitydesign, oknation  postsod