คลุมโคนไผ่ ให้อร่อยรสชาติดี มีหน่อไม้กินทั้งปี

วันนี้ขอนำเสนอวิ ธีการคลุมโคนกอไผ่ให้ได้หน่อคุณภาพดีรสชาติอร่อยจากเกษตรกรผู้ปลูกไผ่และวิ ธีการเร่งหน่อออ กนอ กฤดูกาลให้มีหน่อไม้กินทั้งปีค่ะ

วิ ธีการเร่งไผ่ออ กนอ กฤดู

วิ ธีที่ 1

ในช่วงกลางเดือน มกราคมให้รดน้ำกอไผ่โดยรดติดต่อ กันประมาณ 3 วัน เพื่อบำรุงไผ่ให้ได้รับน้ำและอาหารเต็มที่ หลังจากนั้นจะนำปุ๋ ยยูเรียและปุ๋ ยคอ กมาใส่ให้รอบโคน แล้วรดน้ำต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะแ ต กหน่อออ กมาให้เห็นค่ะ

วิ ธีที่ 2

สางกอไห้เหลือประมาณกอละ 3 ถึง 4 ลำ เน้นเหลือเฉพาะกอที่พึ่งออ กใหม่ ต ามด้วยการโรยปุ๋ ย สูตร 25-7-7 ประมาณ 3 กำมือ/กอ และโรยทับอีกรอบด้วยปุ๋ ย ธรรมชาติ กอละครึ่งกระสอบ จากนั้นนำฟางมาคลุม หนาประมาณ 1ฟุต และรดน้ำทุกวัน จนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออ กหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิต

เ ท ค นิ คการคลุมโคนกอไผ่ให้ได้หน่ออ่อน

ใช้ฟางข้าวคลุมหน่อไม้โดยหลังจากที่เราใส่ปุ๋ ยเข้าไปในกอแล้ว ก็เอาฟางข้าวคลุม ยิ่งคลุมหนายิ่งดี หน่อที่แทงขึ้น มาสีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วงหน่อจะอ่อน นิ่ม รสชาติดี น่ารับประทาน

ที่มา Postnoname