คน มีที่ดินรู้ไว้ การดึงเส้นเอ็นแนวเขตของหมุดที่ดินแบบถูกต้อง

สำหรับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้การดึงเชือ กเอ็นวัดที่ดินเข่ต้องดึงจากจุดไหน เวลาเราต้องดึงจะได้รู้ว่าเขาดึงให้เราถูกไม่โ ก งเรา เพราะที่ดินเป้นท รั พ ย์สินที่มีร า ค าฉนั้นเราควรรั ก ษ าผลประโยชน์ของเราไว้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันดีกว่า

หมุดที่ ดิ น บ่งบอ กหลักเขตที่ ดิ น มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อเวลาจะข า ยที่ ดิ น หรือเป็นตัวเเสดงเขตที่ ดิ น ทำให้เเสดงว่าเรามีที่ ดิ น มากหรือน้อย ก็อยู่ที่หมุดตัวนี้เเหละ บางคนถึงได้เเอบไปย้ายขย ายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็น ก า รขี้ โ ก ง คนอื่น มีผู้ใช้เฟสบุ๊ก Sudarat Saetam ได้สอบถามชาวเน็ตเกี่ยวกับข้ อสงสัยเกี่ยวกับ ก า รดึงเชือ กเอ็นจากหมุดที่ ดิ น ควรอยู่ในตำเเหน่งไหนถึงจะถูก โดยได้โ พ ส ต์ระบุว่า

โพสดังกล่าว

ความคิดเห็นจากชาวเน็ตบางส่วนที่ต่างก็ให้คำตอบ เเละตั้งคำถามครับ

หมุดเขตที่ ดิ น ต้องยึดที่ศูนย์กลางหมุดครับ

ถ้าคุยกับข้างเคียงลงตัวก็อยู่กลางหมุด ถ้าไม่ได้คุยกัน ทำเองเลยควรอยู่ริมหมุด

เอ็นสีเขียวต้องอยู่กลางตอ เเต่ถ้าทำรั้วที่ไม่ใช่รั้วร่วมขอบรั้วเเละฐานรากต้อง ห้ า ม ล้ำเลยเขตที่ ดิ น

ก า กบ า ทกลางหมุด เเบ่งเป็น 4 ส่วน เสาของเราต้องอยู่ในเส้นเเบ่งส่วนนั้นครับ ในรูปเป็น ก า รปักเสาที่ผิ ดรุกล้ำที่เเปลงอื่น

ก า รดึงเส้นเอ็นเเนวเขตที่ ดิ น ทางหมุดที่ ดิ น ควรที่จะดึงจากตรงกลางของหมุดที่ ดิ น เลย หรือว่าไม่อย ากมี ปั ญ ห าในภายหลังก็ขอบด้านในหมุดก็ได้ ถ้าคุยตกลงกันเข้าใจ ก็ ก า กบ า ทกลางหมุดไปเลย

ที่มาข้ อมูล ไข่เจียว  showbizinfoo