คนใช้รถควรรู้เอาไว้ 6 สัญญาณไฟขึ้นหน้าปัดรถ

สำหรับคน มีรถเวลาใช้รถถ้าสังเกตุจะเห็นว่ามีไฟต่างๆขึ้นหน้าจอซึ่งบางสัญญาณก็ยังไม่ขึ้นโชว์จนกว่าจะเกิดความผิ ดปกติ ซึ่งหล า ยคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตุว่าไฟที่โชว์นั้นคือสิ่งที่บอ กถึงความผิ ดปกติของรถเรา ฉนั้นวันนี้เราเลยจะพามาดูสัญญาณไฟที่อาจขึ้น มา ตอนที่เราขับรถอยู่และเราควรทำอ ย่ างไร

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนนั้นสิ่งที่สำคัญ นั่นคือ การไม่ประมาท เพื่อความปลอ ด ภั ยในการขับขี่ของตนเองรวมถึงผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนด้วย และสิ่งสำคัญที่เรียกได้ว่าคนขับรถทุกๆคนนั้นจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องห ม า ยสัญลักษณ์ที่แสดงขึ้นอยู่บนหน้าปัดรถในแต่ละเครื่องห ม า ยนั้น มีความห ม า ยอ ย่ างไร เป็นการเ ตื อ นในเรื่องใดควรที่จะรู้ความห ม า ยเอาไว้

1 สัญลักษณ์ ไฟรูปกาน้ำมันเครื่อง

สัญลักษณ์รูปกาน้ำมันเครื่อง หากได้ขึ้นอยู่บนหน้าปัดรถให้รีบหาที่จอ ดให้ได้เร็วที่สุด หากเราฝืนขับรถใช้รถต่อไป รถของคุณอาจจะพังได้ แสดงถึงว่าการที่น้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มีต่ำมากจนไม่สามารถที่จะนำไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้อ ย่ างทั่วถึง หรือน้ำมันเครื่องแห้งมาก เกินไปควรที่จะจอ ดรถรอให้เครื่องยนต์เย็นตัว จากนั้นให้นำไปตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องแล้วเติมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ได้ตั้งเอาไว้

2 สัญลักษณ์ ไฟ ABS

ABS เป็นระบบที่ช่วยไม่ให้ล้อล็อคในเวลาที่มีการเบรกกะทันหัน จนรถเ สี ยการทรงตัวไถลไปต ามพื้นถนนได้ ช่วยลดโอกาสที่ ร ถจะ คว่ำ หากได้เห็นว่าสัญลักษณ์นี้โชว์ขึ้น มา นั่นแสดงว่ารถของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของ การป้องกันล้อล็อ กขณะเบรก แต่ในด้านของระบบเบรกยังคงใช้งานได้ต ามปกติอยู่ หากรถได้มีการเบรกอ ย่ างกะทันหันระบบ ABS จะไม่ทำงาน ควรที่จะนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์ซ่อมเลยทันที

3 สัญลักษณ์ แบตเตอรี่

หล า ยต่อหล า ยคน มักจะมีความเข้าใจผิ ด กันอยู่บ่อยๆว่า สัญลักษณ์นี้แสดงขึ้นห ม า ยถึงแบตเตอรี่เสื่อม ในความเป็นจริงแล้วเป็นการแสดงว่าไดร์ชาร์จกำลังมีการทำงานอ ย่ างผิ ดปกติ หรือแหล่งกำเนิดไฟของรถมีความผิ ดปกติ อาจจะเป็นเพราะเ สี ยหรือไม่ทำงานหรือไม่มีการจ่ายไฟเข้าใช้งานในระบบรถยนต์ หากเราได้ฝืนใช้รถต่อไปเรื่อยๆ จะทำให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถยนต์นั้นไม่ทำงาน ควรรีบนำรถเข้าศูนย์เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข

4 สัญลักษณ์ เครื่องยนต์

เมื่อได้เห็นว่าสัญญาณนี้โชว์ขึ้น มาอยู่บนหน้าปัดรถ นั้นแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบรถยนต์ ซึ่งอาจจะเป็นได้ในหล า ยๆอ ย่ าง อ ย่ างเช่น สายพานเกินระยะที่กำหนด ตัว ECU มีปัญหาหรือในค่าออ กซิเจน มีความผิ ดปกติไป ซึ่งเป็นการแจ้งเ ตื อ นความ ผิ ด ปกติในการทำงานได้ไม่สมบูรณ์

เมื่อได้มีสัญลักษณ์นี้แสดงขึ้น มานั้นให้ลดความเร็วของรถลง แล้วควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการโดยทันที เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเ สี ยห า ยของเครื่องยนต์ หากไม่มั่นใจก็ให้จอ ดรถแล้วเรียกรถยกแทน

5 สัญลักษณ์ เบรก

หากได้พบเห็นเครื่องห ม า ยตกใจกลางวงกลมหรือเบรคปรากฏขึ้นอยู่ที่บริเวณหน้าปัด เป็นไปได้ใน 2 กรณี เราอาจจะดึงเบรคมือหรือมีการลดเบรคมือลงไปไม่สุดทำให้สัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้น มาได้ หากได้ทำการดึง หรือลดจนสุดแล้ว แต่สัญลักษณ์นี้ยังไม่ดับลงไป อาจเป็นเพราะว่าน้ำมันเบรคลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6 สัญลักษณ์ มาตรวัดความร้อนเครื่องยนต์

สัญลักษณ์นี้จะเป็นเหมือนกับปรอทแล้วมีคลื่นน้ำเป็น มาตรวัดที่ได้บอ กถึงความร้อนในตัวเครื่องยนต์ อาจจะเป็นแบบเข็มหรือเป็นแบบดิจิตอลแล้วแต่ในบางรุ่น ซึ่งเป็นแบบเข็มไม่ควรให้เกินครึ่ง แต่ถ้าหากว่าเป็นแบบดิจิตอลแล้วปรากฏสัญลักษณ์นี้ควร จะหาที่จอ ดรถและดับเครื่องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ

ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากการเ ตื อ นความผิ ดปกติของระบบระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ เช่น น้ำย าหล่อเย็นข า ดหรือเกิด การรั่ว หรือพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานหรือมีการทำงานผิ ดปกติไปจากเดิม ไม่ควรฝืนที่จะใช้รถต่อเพราะจะทำให้อุณหภูมิในเครื่องยนต์นั้นร้อนเกินขีดจำกัด และนอ กจากนี้มันจะสังเกตเห็นได้ว่าสำหรับสัญญาณเ ตื อ นบนหน้าปัดรถมันไม่ได้มีแค่สีเดียว จะมีทั้งหมด 4 สีเดียว และได้แต่ละสีนั้นบอ กถึงความห ม า ยอ ย่ างไร

ไฟเ ตื อ นสีเขียว นั่นห ม า ยถึง การเ ตื อ นให้ได้รู้ถึงสถานะที่กำลังใช้งานอยู่

ไฟเ ตื อ นสีเหลือง นั่นห ม า ยถึง ให้ระ วังแต่รถยังสามารถที่จะขับต่อไปได้ อ ย่ างเช่น การป้อง กันการล็อคล้อไม่ทำงาน การควบคุมการทรงตัวไม่ทำงาน การเ ตื อ นระดับของน้ำมันที่ใกล้จะหมด เป็นต้น

ไฟเ ตื อ นสีแดง นั่นห ม า ยถึง การเ ตื อ นที่มีความเสี่ยงจะเกิดอัน ต ร า ยหากได้ เห็นสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงให้ควรรีบหยุดรถและตรวจสอบโดยในทันที

ไฟเ ตื อ นสีน้ำเ งิ น นั่นห ม า ยถึง การเ ตื อ นให้ได้รู้ว่ายังไม่ควรใช้อ ย่ างเต็มประสิทธิภาพ เช่น สัญลักษณ์เดือนไฟ การเปิดไฟสูงหรือสัญลักษณ์เกินเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เป็นต้น

ที่มา whitechannel postsod