คนส่วนใหญ่ลืม ก่อนออ กจากบ้าน ควรเช็ค 13 สิ่งในตัวรถ

รถเป็น ย า นพาหนะที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ย่อมมีการเสื่อมได้ไปต ามกาลเวลา ดังนั้นจึงต้องคอยตรวจสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง หากเป็นเพียงรถเ สี ยก็ไม่มีอะไรมาก แต่หากเกิดเป็น อุ บั ติ เ ห ตุใหญ่ เราควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นจะดีกว่าไหม ดีกว่าเกิดขึ้นแล้วค่อยมาเดือ ดร้อนต ามแก้กันทีหลัง เ พ ร า ะจุดเ สี ยเล็กๆในระบบรถ อาจทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ได้ในภายหลังก็ได้

หล า ยสิ่งที่ทุกคน มักจะลืม ในการตรวจเช็คความพร้อมของรถ ก่อนขับออ กจากบ้าน อาจเ พ ร า ะความเคยชิน หรือด้วยความเร่งรีบ แต่ไม่ว่า จะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ก็ควรที่จะตรวจสอบทุกสิ่งให้พร้อม เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างการใช้รถบนท้องถนน เ พ ร า ะหากเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง อาจทำให้เกิดเป็น อุ บั ติ เ ห ตุได้ โดยเฉพาะหากเกิดในเวลากลางคืน นับว่าเป็นสิ่งที่อั น ต ร า ย มาก 13 สิ่งควรตรวจก่อนออ กรถ

1 ที่ปัดน้ำฝน

อายุการใช้งานของที่ปัดน้ำฝนจะแตกต่างกันต ามสภาพอากาศโดยรอบ หากมีการต ากแดดจัดเป็นเวลานานๆบ่อยๆ ที่ปัดน้ำฝนจะเสื่อมเร็วมากกว่าปกติ ซึ่งที่ปัดน้ำฝนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 2 ปี ก่อนออ กจากบ้านก็ให้ลองฉีดน้ำ ย า ล้างกระจก

แล้วใช้ที่ปัดน้ำฝนดูว่ายังคงสภาพดีอยู่หรือไม่ เ พ ร า ะที่ปัดน้ำฝนนี้สำคัญมาก ยิ่งเป็นเวลาหน้าฝน เ พ ร า ะเมื่อฝนตกจะทำให้ดูทางด้านหน้าลำบาก ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเคลียกระจก เพื่อให้มองทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มิเช่นนั้นจะเป็นอั น ต ร า ย ต่อ การขับขี่

2 เบรกรถ

สำคัญมากในการใช้รถใช้ถนน เ พ ร า ะเป็นตัวคอยชะลอ หรือหยุดรถ เพื่อไม่ให้ความเร็วของรถมากเกินไป ควบคุมระยะจากรถคันหน้า หรือต้องหยุดรถเมื่อเกิดเหตุการณ์กระชั้นชิด ก่อนออ กขับรถออ ก ก็ให้ลองเหยียบเบรกดูก่อนว่าปกติอยู่ไหม ดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า หากมีปัญหาให้รีบแก้ไขโดยทันที

3 ระบบไฟต่างๆ

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในระหว่างการขับรถ เ พ ร า ะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง ไฟให้สัญญาณ หรือไฟตัดหมอ ก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตลอ ดระยะทางทั้งสิ้น ก่อนออ กรถก็ควรเปิดตรวจสอบดูก่อนว่า ระบบไฟทั้งหมดในรถใช้งานดีอยู่หรือเปล่า เพื่อป้องกันอั น ต ร า ย ในการใช้รถบนท้องถนน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ระบบไฟต่างๆมีความสำคัญมาก

4 ย า งรถยนต์

เป็นสิ่งแรกที่สำคัญเลย เ พ ร า ะหากรถเกิด ย า งแบนขึ้น มา จะแก้ไขลำบากใน ย า มคับขัน หากไม่ดูให้ดี เกิดร ะ เ บิ ดกลางทาง อุ บั ติ เ ห ตุเกิดได้เสมอเลย ดังนั้น ก่อนออ กจากบ้านต้องดูก่อนว่า สภาพ ย า งพร้อมใช้หรือไม่ ความหนาของ ด อ ก ย า งต้องหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ดูว่ามีรอยรั่วรอยข า ดหรือเปล่า ตวรจสอบว่าลม ย า งมีพร้อมใช้ไหม แล้วขันน็อตให้แน่นพอประมาณไม่ต้องขันแน่นจนเกินไป แค่ไม่ให้มีลมรั่วออ กมาก็พอ

5 ระดับน้ำ

นั่นก็คือ ระบบน้ำหล่อเย็น ต้องมีระดับอยู่สูงสุดในถังพักสำรอง ตรวจสอบดูให้ดีว่า น้ำในหม้อมีเศษอะไรตกลงไปหรือเปล่า จากนั้นก็ไปดูในส่วนของท่อ ย า ง ว่าเปื่อย ข า ด หรือหลวมไหม ตรงนี้ก็ต้องตรวจเช็คให้ดีด้วยเช่นกัน

6 อะไหล่สำรอง และแม่แรง

ต้องตรวจเช็คว่ามีอยู่ครบหรือไม่ ย า งอะไหล่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนหรือเปล่า ด อ ก ย า งเสื่อมไหม ลม ย า งพอ ดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอ ดเวลา แ ม่ แ ร ง เครื่องมือสำหรับใช้ในการเปลี่ยน ย า ง ฉุ ก เ ฉิ น ต้องมีพร้อม เก็บอยู่ท้ายรถตลอ ดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้น มา จะได้เปลี่ยนได้เลย ไม่ต้องรอช่าง

7 แบตเตอรี่

ดูน้ำกลั่นว่าอยู่ในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ หากลดลงก็ให้เติมเ สี ยให้ได้ต ามระดับที่กำหนด ดูว่าแบตเตอรี่มีร่องรอยเ สี ยห า ยหรือเปล่า ดูขั้วต่อสายไปต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ปกติ

7 ระบบแอร์ในรถ

หากต้องการมีความสุขไม่ต้องทนร้อนเมื่อต้องใช้รถ ก็ให้ตรวจสอบระบบแอร์ให้ดี ว่าเย็นอยู่หรือเปล่า เ พ ร า ะหากไม่ดูแล ระบบแอร์อาจมีสิ่งอุดตันในเครื่องกรองแอร์ ทำให้แอร์ไม่เย็น และยังทำให้แอร์มีกลิ่น เป่าออ กมามีฝุ่นคลคลุ้งผสมรวมกับอากาศในรถ จึงไม่ปลอ ดภั ย หากเราต้องสูดดมเข้าไป ดังนั้นทุกๆ 100 กิโลเมตรต้องเปลี่ยนเครื่องกรองแอร์ ก็จะทำให้แอร์คงความเย็นสดชื่นเหมือนใหม่

8 น้ำมันเบรก

จะเป็นส่วนช่วยในการล่อลื่นส่วนต่างๆของเบรค ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เ พ ร า ะเบรคมีการใช้งานอยู่ตลอ ด อาจเกิดการสึกหรอได้ หากเบรคทำงานได้ไม่ดี เปอร์เซ็นต์การเกิด อุ บั ติ เ ห ตุเป็นไปได้มาก เ พ ร า ะฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนว่า

น้ำมันเบรคอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ และพร้อมที่จะใช้งาน ดูให้ทั่วทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูก ย า ง ลูกสูบภายใน แม่ปั๊มเบรค ลูกสูบปั๊มเบรค หากสายน้ำมันเบรครั่ว ก็จะทำให้ระบบสึกหรอต ามมา สุดท้ายเบรคก็จะใช้งานไม่ได้ ซึ่งอั น ต ร า ย มาก

9 แตรรถยนต์

หล า ยคนคิดว่าไม่สำคัญเท่าไหร่ แม้แตรจะชำรุดเ สี ยงไม่ดัง ก็ยังคิดว่าขับได้ไม่เป็นไร ซึ่งเป็นความคิดที่ผิ ด เ พ ร า ะแตรเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะช่วยทำให้การขับขี่ปลอ ดภั ย ได้ ดังนั้นต้องเช็คดูว่าเ สี ยงดังฟังชัดไหม

11 ระดับน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของระบบเครื่องยนต์ การตรวจเช็คก็ทำได้ง่ายๆ เพียงดึงก้านเช็คน้ำมันเครื่องยนต์ขึ้น มาดู ว่าอยู่ในระดับต ามเกณฑ์ที่ระบุเอาไว้หรือไม่ และทุกๆ 10,000 กิโลเมตร ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ให้ทำงานได้อ ย่ า งเป็นปกติ

12 เข็มขัดนิรภั ย

คน มักมองข้ามกันไป เ พ ร า ะความเคยชินว่ามีแล้วต้องปลอ ดภั ย แต่มิใช่อ ย่ า งนั้นเสมอไป จริงเราควรตรวจสอบสภาพการใช้งานเป็นอ ย่ า งมาก ว่ามีรอยข า ดหรือไม่ สามารถล็อคสายได้หรือเปล่า หัวล็อคๆได้ปกติดี หรือว่าหลุดหลวมไปแล้ว

เ พ ร า ะเวลาที่เราคาดแล้วเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ การเบรคที่ไม่คาดฝัน เข็มขัดนิรภั ย จะทำงานไม่ให้เราพุ่งไปข้างหน้า ทำให้เกิดอั น ต ร า ย แต่หากเข็มขัดนิรภั ย อยู่ในสภาพไม่เหมาะแก่การใช้งาน ตัวของเราก็พุ่งไปข้างหน้า แม้คาดเข็มขัดนิรภั ย อยู่

13 เบอร์โทรศัพท์ ฉุ ก เ ฉิ น

อันนี้สำคัญมาทุกคนต้องมี เมมไว้ในโทรศัพท์ และจดส่วนหนึ่งติดไว้ในรถด้วยก็ได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างเดินทาง จะได้มีเบอร์ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ หรือหากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุแล้วไม่มีสติ หรือสลบไป ผู้ที่ช่วยเหลือก็สามารถใช้โทรศัพท์ของเรา ติดต่อไปยังเบอร์ของบุคคล ฉุ ก เ ฉิ น ของเราได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา Postsod  krustory