คนนิยมปลูกไว้ในบ้าน 17 ต้นไม้ช่วยฟอ กอากาศ

ต้นไม้ฟอ กอากาศ คือ ไม้ดอ ก หรือไม้ประดับ ที่กำลังได้รับกระแสนิยมปลูกในบ้าน และรอบๆ ที่อยู่อาศัยเพื่อพึ่งพากระบวนการตรึงสารพิ ษในอากาศของต้นไม้ สร้างอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น กระแสการปลูกต้นไม้ฟอ กอากาศกำลังฮิตในบ้านทั้งในบ้านเราและระดับสากล โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งเมื่อนาซาได้ศึกษาค้นพบว่าพืชบางชนิดกรองมลพิ ษได้

เทรนด์กระแสรั ก ษ์โลก และปลูกต้นไม้ยังคงมาแ ร งอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งต้นไม้ฟอ กอากาศ เพราะอากาศบ้านเราปัจจุบันนั้น ไหนจะทั้ งไ ว รั ส และยังมีในเรื่องของฝุ่นค วั น ค่ า P M 2.5 ที่สูงขึ้นอ ย่ า งน่ า ต ก ใ จ ต้นไม้ฟอ กอากาศก็เป็นอีกหนึ่งวิธีต ามธรรมชาติที่ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น และร่มรื่น สร้างอ๊อ กซิเจนได้ดีอีกด้วย โดยต้นไม้ฟอ กอากาศ 17 ชนิดที่สามารถหาซื้ อมาปลูกได้ง่ายๆ ดังนี้

1 เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน เป็นต้นไม้ฟอ กอากาศที่ได้รับความนิยมเพราะด้วยชื่อที่เป็น มงคล และยังมีใบเขียวขลิบขาวสวยงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

2 เฟิร์นก้างปลา แตกหน่อเร็ว ปลูกง่ายโตไว

3 ห น้ า วั ว เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น จึงสามารถปลูกและโตได้ดีในภูมิภาคบ้านเรา

4 ปาล์มสิบสองปันนา ควรปลูกไว้นอ กบ้าน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร

5 ไทรย้อยใบแหลม ไม้ยืนต้นที่มักจะปลูกเพื่อเป็นร่มเงาให้กับบ้าน เพราะหากโตเต็มที่จะสูงถึง 5-15 เมตรอีกด้วย

6 ปาล์มไผ่ มักปลูกนอ กรั้วบ้าน หากโตเต็มที่จะเฉลี่ยสูง 1.5-2 เมตร ลำต้นคล้ายไผ่ และยังดูดซับส ารพิ ษในอากาศได้ดี

7 เขียวหมื่นปี ไม้เนื้ออ่อน พืชล้มลุกตระก ูลว่านโตความสูงเฉลี่ยที่ 1-2 เมตรได้

8 พลูด่าง ไม้เลื้อยที่เรามักจะเห็นปลูกในห้องน้ำ เลี้ยงง่ายปลูกลงได้ทั้งในดินและน้ำ สีสวยและฟอ กอากาศได้ดี

9 เฟิร์นดาบออสเตรเรีย เป็นพืชตระก ูลเฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวก้านย าวได้เฉลี่ย 1 เมตร สามารถปลูกไว้ในอาคารจะค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วย

10 เศรษฐิเขียว เ ศ ร ษ ฐีไซง่อน มีลักษณะใบเรียบและชี้ตั้งขึ้น ใช้เป็นไม้ที่คลมหน้าดินได้ดี และยังช่วยฟอ กอากาศได้ด้วย

11 ตีนตุ๊ก แ ก ฝ รั่ ง ดูดซึมส าร พิ ษในอากาศได้ดี มักใช้ปลูกเป็นไม้เลี้อยปกคลุมกำแพง มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย

12 เยอบีร่า ไม้ด อ ก ก อเตี้ยทีมีสีสันสวยงามเป้นที่นิยม ช่วยฟอ กอากาศ และยังสร้างสีสันในบ้านได้ดีด้วย

13 วาสนา ไม้มงคลที่นิยมปลูกต ามความเชื่อ ลักษณะปล า ย ใบเรียวแหลมสีเขียวอมเหลือง เมื่อโตเต็มที่จะเฉลี่ยสูง 4-10 เมตรด้วย

14 เข็มริมแดง เข็มใบอ่อนขอบแดง มีรูปทรงแปลกต า แต่เก๋ไก๋สวยงาม เป็นพุ่มแตกออ กและมักปลูกในรั้วบ้าน ช่วยดูดสา รพิ ษในอากาศได้ดี

15 ต้นจั๋ง ไม้ฟอ กอากาศตระก ูลปาล์ม ที่ไม่ได้มีดีแค่สวยงาม แม้จะไม่ต้องการน้ำมากแต่ควรอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงพอสมควรด้วย

16 ลิ้น มังกร มักใช้ประดับตกแต่งบ้าน ช่วยดูดความชื้นในอากาศและก๊าซคาร์บอนไดอ๊อ กไซด์

17 เดหลี นอ กจากจะมีความสวยงาม อย่ างสีขาวสะอาดต า ยังมีความหมายดีๆ อย่ างจะทำให้ผู้ปลูกอา ยุยื น ราคาไม่แพง และทำให้บ้านร่มรื่นด้วย

ต้นไม้ฟอ กอากาศเหล่านี้ สามารถหามาปลูกประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอ ก รั้วบ้านได้ง่ายๆ มีหลากหล า ย สายพันธุ์ให้เลือ ก สามารถเลือ กต ามความชื่นชอบได้ง่ายๆ ด้วย

ที่มา krustory thairath