คนที่ให้ยืมเ งิ นไม่ใช่คนโ ง่ แต่เขาเป็นคน มีน้ำใจ

คนที่กล้า ให้คุณยืมเ งิ น คือ ผู้อุปถัมภ์ ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณ ไว้ไม่ใช่ว่าเ พ ร า ะเขามีเ งิ น มาก แต่เ พ ร า ะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณ ให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบากที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เ งิ น

แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจ เ พ ร า ะเชื่อในศักยภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้นหวังว่าคุณทั้งหล า ยที่เป็นคนยืมเ งิ นอ ย่ าได้เหยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มาเ พ ร า ะคำว่า เ สี ยสัจจะ คือ การล้มละล าย ที่สาหั ส ที่สุดในชีวิตคนเรา ต้องระวังไว้ให้ดีมิตรสห า ยที่จริงใจ คือท รั พ ย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกัน

ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่ชอบจ่ายเ งิ นก่อน ไม่ใช่เ พ ร า ะเขาอวดว่ามีเ งิ น มาก แต่เป็นเ พ ร า ะเขาเห็นว่า มิตรภาพ สำคัญ กว่าราคาอาห าร ในมื้อนั้นคนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อย ตอนร่วมหุ้นนั้นไม่ใช่เ พ ร า ะ เขาโ ง่ แต่เป็นเ พ ร า ะเขารู้จักแบ่งปั น คนที่ยอมทำงาน มากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เ พ ร า ะ เขาโ ง่

แต่เป็นเ พ ร า ะเขาอย ากรับผิ ดชอบในหน้าที่และ เขารักองค์กรคนที่ยอมขอโ ท ษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เ พ ร า ะ เขาผิ ด แต่เป็นเ พ ร า ะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เ พ ร า ะ เขาเป็นห นี้คุณ แต่เป็นเ พ ร า ะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของ น้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา คนเป็นจำนวน มากแสดงท่าทางโ ก ร ธแค้นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเ งิ นทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโ ก ร ธแค้ น เขาเลย คนบางคนกลับทำตัวฉลาดยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายต าของผู้คน หากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนาการจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัย สัจจะ และความจริงใจ

7 ข้ อคิดก่อนให้เพื่อน ยืมเ งิ น ก่อนคุณจะเ สี ยทั้งเ งิ นและเพื่อน

1. เราชอบปฏิเสธ คนที่จะมายืมเ งิ น โดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเ สี ยเพื่อนหรือคนรู้จัก

เรื่องเ งิ นเราขอไม่ช่วยเ พ ร า ะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่ แล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆ นะคะ อ ย่ างนี้ไม่เ สี ยคน

2. ถ้าทำตัวมีเ งิ น โอกาสที่จะถูกยืม ขอตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

3. ระลึกไว้เสมอว่า ให้ใครยืมเ งิ นไป ให้นึกถึงด้วยว่าถ้าห นี้ก้อนนั้น เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

4. ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเ งิ นเรามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ ย ง

ยกตัวอ ย่ างกรณี ถ้าคนที่จะยืมเ งิ น มีห นี้หล า ยคน เค้าจะเลือ กจ่ายห นี้ให้กับคนที่เค้าเกรงใจก่อน ส่วนคนสนิท หรือ คนรู้จักมักได้คิวหลังๆ

5. ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติด ห นี้ พ นั น บอล หรือธุรกิจมืดอ ย่ าให้ยืมเ งิ น เ พ ร า ะโอกาสได้คืนต่ำมากๆ ค่ะ

6. ยิ่งเ งิ นก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น เ พ ร า ะลูกห นี้บางคน มองว่า เป็นภาระถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

7. ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เ งิ นคืน ยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิ ดชอบที่ยืมเ งิ น มามันจะลดลงเรื่อยๆ แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเ งิ นให้มันด้วยน้อ สุดท้ายนี้ มีคำขวัญอันนึง เอามาฝากค่ะ ไม่ให้เพื่อนยืมเ งิ น เ สี ยเพื่อนให้เพื่อนยืมเ งิ น เ สี ยทั้งเ งิ นเ สี ยทั้งเพื่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ชี้นำว่า อ ย่ าให้คนอื่นยืมเ งิ น เ พ ร า ะเราก็ให้เพื่อนยืมอยู่บ่อยๆ

แต่ส่วนใหญ่ได้คืน แทบทั้งหมด เ พ ร า ะเราให้คนที่เราไว้ใจ และ รู้จักเขาจริงๆ ไม่ก็ให้พี่น้องยืม ส่วนใหญ่ไม่ได้คืนค่ะ 555 มารย าทในการยืมเ งิ น ยืมแล้วไม่รู้จะคืนเมื่อไหร่อ ย่ ายืม ยืมแล้วไม่มีปัญญาคืนอ ย่ ายืม เวลาจะยืมพูดได้ รับปาก สารพัด ถึงกำหนด เป็นใบ้อ ย่ ายืม อีกประเภท ยืมแล้วคืนไม่ครบ อ ย่ ายืม นึกถึงใจเขาใจเรา

ที่มา b a n g p u n s a r a,ป ร า จี น ไ ท ม์ noonna