คนชอบกินไข่ต้มบ่อยๆควรรู้ 25 เรื่องเวลากินไข่ร่างกายได้อะไรบ้าง

สวัสดีจ้าเพื่อนๆไหนใครชอบกินไข่เป็นประจำ แล้วรู้หรือไม่ว่าการทานไข่บ่อยๆนั้นส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราบ้าง แล้วคนที่ไม่ชอบทานไข่ล่ะเป็นเพราะอะไร หากใครไม่ชอบทานไข่ลองมาดูประโยชน์ดีๆในการทานไข่กัน แล้วจะรู้ว่าการทานไข่มันดีแค่ไหน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ถ้าพูดถึงแหล่งโปรตีนที่อยู่ใกล้ตัวและหากินง่ายที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น ไข่ ซึ่งเป็นอาหารที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ เพราะเป็นอาหารที่ทำง่ายและกินกันได้ทุก เ พ ศ ทุกวัย ด้วยความเข้าใจที่ว่าในไข่ไก่นั้น มีค อเ ล สเ ต อร อ ลค่อนข้างสูง โดยในไข่ 1 ฟอง มีปริมาณค อเ ล สเ ต อร อ ลประมาณ 213 มก. ซึ่งอาจมีผลต่อ การเพิ่มปริมาณค อเ ล สเ ต อร อ ลในเ ลื อ ดได้ แต่การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไ ข มั นและค อเ ล สเ ต อร อ ลในไข่ไก่ที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน สามารถพูดได้อ ย่ างแน่ชัดแล้วว่า ไ ข มั น และค อเ ล สเ ต อร อ ลในไข่ไก่มีผลเ สี ยต่อผู้บริโภคน้อยมากเมื่อเทียบกับไ ข มั นจากแหล่งอื่นๆ

1 มีไ ข มั นโอเมก้า 3 สูง ซึ่งเป็นไ ข มั นที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย

2 ช่วยล ดค ว า ม ดั นโลหิต

3 อุดมไปด้วยก ร ดอะมิโนที่สำคัญถึง 9 ชนิดเลยทีเดียว

4 อุดมไปด้วยวิ ต า มิ น ชนิดต่าง ๆ และแร่ธาตุมากมายหลากหล า ยชนิด อาทิเช่น บี ซี ดี อี เค

5 เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยม

6 บำ รุ ง ส ม อ งและระบบประสาท

7 มีวิ ต า มิ น บี 12 สูง

8 มีก ร ดอะมิโนที่สำคัญอยู่มากมายช่วยทำให้อารมณ์ดี และยังเปลี่ยนเป็นส า รเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับอีกด้วย

9 อุดมด้วย ลูทีน (Lutein) และ ซีแซนทีน (Zeaxanthin) ส า รทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นส า รแคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญกับสุ ข ภ า พด ว งต า

10 แหล่งอุดมแคลเซียม

11 แหล่งวิ ต า มิ น เอที่สำคัญ

12 ล ดความพิการตั้งแต่กำเนิด หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ต้องการโฟเลตในปริมาณที่มากกว่าปกติ

13 บำ รุ ง ผมและเล็บ

14 ล ดความเ สี่ ย งการเกิด โ ร ค หัวใจ

15 สร้างเสริมการทำ ง า น ของระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น

16 ช่วยในการมองเห็นและล ดความเ สี่ ย ง โ ร ค ต้อ กระจก

17 ป้ อ ง กั น ส า รอนุมูลอิสระทำล า ยเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด โ ร ค ม ะ เ ร็ งและเนื้องอ ก โดยเฉพาะ โ ร ค ม ะ เ ร็ งต่อมลูกหมาก

18 บำ รุ ง ความจำ

19 ช่วยล ดน้ำหนัก จากการศึกษาของมหาวิทย า ลัยลุยเซียนาพบว่าคนที่กินไข่ในมื้อเช้าสามารถล ดน้ำหนัก และมีแ ร งมากกว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นขน มปัง

20 ทำอาหารได้หลากหล า ย

21 ล ดอาการอั ก เ ส บ

22 มีประโยชน์ต่อทารกในครรภ์

23 ล ดความเ สี่ ย ง โ ร ค หัวใจและหลอ ดเ ลื อ ด

24 ร า ค าไม่แพง

25 เป็นของแหล่งวิ ต า มิ น ดี วิ ต า มิ น ดี เป็นแร่ธาตุสำคัญที่สร้างเสริมระบบ ภู มิ คุ้ ม กั นในร่างกายและ­ป้ อ ง กั น การเกิด โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

เรากินไข่วันละกี่ฟองดี

ในไข่ไก่และไข่เป็ด 1 ฟอง จะมีค อเ ล สเ ต อร อ ลประมาณ 250 มก. ซึ่งจากข้ อมูลสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แ น ะนำว่าคนเราควรได้รับค อเ ล สเ ต อร อ ลเข้าสู่ร่างกายไม่เกินวันละ 300 มก. ดังนั้นถ้าไม่อย า กให้ร่างกายได้รับค อเ ล สเ ต อร อ ลจากการทานไข่มากเกินไป ก็ควรทานในปริมาณดังนี้

เ ด็ กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้กินไข่แดงต้มสุกผสมกับข้าวบด ให้ครั้งแรกปริมาณน้อย ๆ แล้วค่อยเพิ่มขึ้นทีละนิด

เ ด็ กอายุ 7 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่น บริโภคได้วันละ 1 ฟอง

คนทำ ง า น สุ ข ภ า พปกติ ควรบริโภค 3-4 ฟองต่อสัปดาห์

ผู้ ป่ ว ย ที่เป็นค ว า ม ดั นโลหิตสูง เ บ า ห ว า น ไ ข มั นในเ ลื อ ดสูง ควรบริโภคไข่ 1 ฟองต่อสัปดาห์ หรือต ามคำแ น ะนำของแ พ ท ย์

ไข่ไก่ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เต็มไปด้วยส า รอาหารที่ร่างกายต้องการ ในไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 ก. จะให้พลัง ง า น ประมาณ 75-80 แคลอรี มีโปรตีนสูงถึง 7 ก. ไข่ขาว มีน้ำหนักประมาณ 2 ใน 3 ของไข่ทั้งฟอง ประกอบไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ประมาณร้อยละ 12 มีส า รสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่อุดมไปด้วยก ร ดอะมิโน 8 ชนิด ที่จำเป็นต่อร่างกาย

ไข่แดง มีน้ำหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำหนักไข่ ประกอบไปด้วยโปรตีน ไ ข มั น วิต ามิน และแร่ธาตุที่สำคัญ สำหรับไ ข มั นที่มีอยู่ค่อนข้างมากในไข่แดงนั้น เป็นไ ข มั นประเภทอิ่มตัว รวมถึงโอเมก้า-3 ที่ช่วยล ดอัตราเ สี่ ย งต่อ การเกิดโ ร คหัวใจข า ดเ ลื อ ด ซึ่งมีคุณค่าเหมือนไ ข มั นในปลาแซลมอน และปลาทะเล สรุปเลยว่า ไข่ไก่ เป็นของดี ร า ค าถูก คุณประโยชน์มาก แบบนี้ไม่ทานไม่ได้แล้ว

ที่มา  poobpub