ข้ อคิดเ ตื อ นใจคนจะกตัญญูไม่ได้ดูจาก เ งิ น ที่ให้พ่อแม่

ภาระแต่ละคน มีไม่เท่ากัน คนบางคนไม่เคยให้เ งิ นพ่อแม่แม้แต่บ า ทเดียว แต่รู้ไหมว่าบาง อ ย่ า ง มีค่ามากกว่าเ งิ นเสียอีกกับสิ่งที่เขาทำให้พ่อแม่ วันนี้จึงขอหยิบยกเอาข้ อความของคุณตุ๊กกี้ซึ่งอ่ า นแล้วเป็นข้ อคิดเ ตื อ นใจใครหล า ยคนได้ดีทีเดียว

โดยคุณ ตุ๊ ก กี้ สุดารัตน์ ได้โ พ ส ต์ข้ อความเพื่อเ ตื อ นใจใครหล า ยคนว่า

อย่าวัดความ ก ตั ญ ญู จากจำนวนเ งิ น คนบางคนไม่เคยให้เ งิ นพ่อแม่แม้แต่บ า ทเดียว แต่ไม่เคยสร้างความเดือนร้อนให้ครอบครัว นี่ก็ถือว่าเป็นคนกตัญญูแล้วไม่ทำให้พ่อแม่ ทุ ก ข์ ใจนั่นบุญแล้ว ให้พ่อแม่มาก มันเป็นโอกาสของแต่ละคน คนบางคน มีโอกาสมากกว่าคนอื่น ก็ให้เยอะกว่าใครแต่ใช่คุณคือ บุ ต ร ที่ดี

อ ย่ า วัดค่าของเ งิ นด้วยผลกตัญญู บอ กเลย ไม่ชอบ มีมากก็ให้ไปก็ดี ก็ทำ คน มีน้อยเค้าก็ อ ย า ก จะให้แต่เค้าไม่มีโอกาสนั้น เราคนนึงไม่ชอบแสดงบทบ า ทการให้เ งิ นกับพ่อแม่ ต่อหน้าพี่ชายหรือน้องสาวเรา เ พ ร า ะเรา แ ค ร์ ความรู้สึกคนใกล้ตัวที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา

การไม่ให้ เ งิ น พ่อแม่ ไม่ใช่คนไม่ดี

การไม่ ซื้ อ ของกลับบ้านนอ ก ไม่ใช่ลูกไม่ดี

การไม่กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วง เ ท ศ กาลไม่ใช่คนไม่ดี

ทุกคน มีวาระ หน้าที่ และบทบ า ท แตกต่างกัน การกระทําต่างหากจะบ่งบอ กได้ว่า นี่คือความกตัญญู จงมั่นทำตนให้เกิดประโยชน์ในทางที่ ต น ถนัด และไม่เบียด เ บี ย น ใคร นั่นสำคัญ

ที่มา pooddee  parinyajai