ขั้ น ต อ นปลูกขนุนให้ผลด กหวานอร่อย

คนไทยโบราณเชื่อว่าขนุนเป็นไม้มงคล หากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือ อีกทั้ง เป็นไม้ยืนต้น ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปี ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทำให้เป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกทั้งกินเองและส่งข า ย สร้างร า ยได้อ ย่ างมั่นคง

ขนุนเป็นผลไม้ที่มีรสหวานทานอร่อยและทานได้ทั่วเมื่ออีกด้วย ยิ่งแกะแล้วนำไปแช่เย็นก่อนกินจะยิ่งเพิ่มความฟิน หรือจะนำไปเป็นส่วนประกอบของหวานเมนูต่าง ๆ เพิ่มความหวานฉ่ำไปอีกขั้น สำหรับใครที่กำลังอย ากจะปลูกต้นขนุนให้เจริญเติบโตได้ดีและติดผลด ก วันนี้เรามีขั้ น ต อ นในการปลูกแบบง่าย ๆ มาฝาก สามารถทำต ามกันได้เลย

การปลูกขนุนและการเตรียมแปลง

โดยในการเพาะกล้านั้นเอาเมล็ดจากผลขนุนแก่มาได้เลย โดยที่ปลูกนั้นอยู่ในที่ร่มรำไรแล้วก็ขุดแปลงให้เป็นร่องกว้าง ขนาด 1 – 1.5 เมตร ความต ามก็ต ามแต่สะดวกได้เลย จากนั้นยกแปลงในความสูง 30 – 50 เซนติเมตร แล้วปรุงดินเพาะบนแปลงให้มีความร่วนซุย ช่วยให้ระบายน้ำได้ดีแล้วเอาปุ๋ ยคอ กมาหมั กผสมเข้าไปด้วย

พอเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วก็ให้พักดินไว้ก่อนประมาณ 15 วัน จากนั้นก็ค่อยเพาะขนุนปกติ โดยให้ปลูกไปเป็นแถวเลย ในระยะห่างนั้นอยู่ที่ 5 นิ้ว และฝังลึกลงไป 5 เซนติเมตรแล้วกลบบาง ๆ เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม หรือจะเพาะบนกระบะก่อนก็ได้ รอต้นกล้างอ กก็ค่อยแยกมาปลูกบนแปลงก็ได้ โดยเลือ กต้นที่แข็งแ ร งที่สุด จากนั้นรดน้ำบำรุง 2 ครั้ง/วัน ในตอนเช้า เย็น อย่ าให้แฉะจนเกินไป

พอได้ต้นกล้าแล้ว รอให้สูงสักประมาณ 5 – 6 นิ้วก่อน แล้วค่อยขุดแยกใส่ภาชนะเพื่อนำไปล้างทำความสะอาด จากนั้นก็นำไปทาบกิ่ง แล้วก็ค่อยปลูกบนแปลงจริงได้เลย อย่ าให้ต้นกล้าที่ถอน มารอนานควรปลูกให้เร็วที่สุด ให้ปลูกอย่ างเบามือเ พ ร า ะว่ารากอาจได้รับการกระทบกระเทือนได้ ดินที่ปลูกจะต้องร่วนซุย ปลูกในระยะห่างกันที่ 10 – 12 นิ้ว

การปลูกต้นขนุนให้ติดผลด ก

เน้นว่าระมัดระวังเ พ ร า ะรากต้นกล้าจะได้รับการกระทบกระเทือน จะทำให้การเจริญเติบโตจะชะงักลงมาได้ แต่ถ้าจะซื้อต้นพันธุ์มาก็แนะนำว่าเอาเป็นกิ่งตอน กิ่งทาบ และหาไม้มาปักเป็นหลักเอาไว้ ป้องกันไม่ให้โค่นล้มได้ง่ายจากแ ร งลม และทำที่พรางแสงให้ด้วย เนื่องจากช่วงแรกของการปลูกนั้นต้นพันธุ์ยังไม่แข็งแ ร งมากพอจะสู้แดดได้

การบำรุงดูแล

จะต้องให้น้ำอย่ างสม่ำเสมออย่ าปล่อยให้ข า ดน้ำเด็ดข า ด โดยเฉพาะช่วงที่ไม่มีฝนและหาฟางมาคลุมไว้เพื่อรัก ษาความชื้นเอาไว้ แต่ถ้าเป็นกิ่งตอน กิ่งทาบ ก็จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ปี ก็จะเริ่มติดผลผลิตให้เก็บแล้ว แต่ถ้าเป็นต้นที่เพาะเมล็ดมาจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 – 6 ปี ในช่วงแรกก็รดน้ำทุกวันได้เลย พอต้นขนุนอายุได้ 1 ปีแล้วก็นาน ๆ ให้น้ำครั้งก็ได้ เ พ ร า ะว่ารากเริ่มไปหาน้ำกินได้เองต ามธรรมชาติแล้ว

แม้ว่าขนุนนั้นจะเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีก็ต าม แต่ว่าจะข า ดน้ำเลยก็มีโอกาสยืนต้นลาโลกไปก่อนกาลเหมือนกัน โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปลูก หากสนใจอย ากจะมีขนุนปลูกไว้ทานเองก็ลองหาต้นพันธุ์มาปลูกกันได้เลย ราคาไม่แพงเลย

ที่มา kasetchaoban