ขอบตู้เย็นเก่า ขึ้นร า ล้างด้วยตัวเองจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน

เชื่อว่า หล า ยบ้านเจอ กับปัญหานี้อยู่แน่นอน เมื่อตู้เย็นบ้านที่ใช้อยู่เก่า ใช้งาน มานานทำให้ บริเวณของขอบย า ง ตู้เย็นก็มักจะเป็น ร า หรือว่ามีจุดดำ เช็ดไม่ออ ก ไม่อ ย า กซื้ อใหม่ ให้เปลืองเงิน ไม่ได้เ สี ยอะไรก็ใช้งานได้

ตู้เย็น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกือบทุกครัวเรือนต้องมีติดบ้านไว้สำหรับช่วยเก็บรั ก ษ าอาหารให้สดและใหม่อยู่เสมอ เพ ร า ะความเย็นจะช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแ บ ค ที เ รี ย ที่ทำให้อาหารเกิดการบู ดเ น่ าได้ แต่สังเกตเห็นหรือไม่ว่า เวลาที่เ ร า ใช้ตู้เย็น มา

สักพักหนึ่ง ย า งตรงขอบของตู้เย็นนั้นจะมีรอยดำๆเกาะอยู่เป็นจำนวน มาก ซึ่งรอยดำนั้นก็ คือ ร า นั่นเอง ซึ่งเมื่อเกิด ร า ขึ้น มาตรงขอบตู้เย็น ก็จะทำให้สกปรก ไม่น่ามอง และเป็นแหล่งเ พ า ะเชื่อ โ ร ค ต่างๆอีกด้วย ไม่ว่าจะทำความส ะ อ า ดด้วยผงซักฟอ ก, น้ำ ย า ล้างจานล้วนเอาไม่ออ ก ทำให้ป ว ดหัวมาก แต่นั่นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ซึ่งจะแ น ะนำ วิ ธี แก้ปัญหาด้วยของใกล้ตัว

บางคนก็บอ กว่า

ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด ตรงขอบ ย า งรอบตู้เย็นทั้งหมดโดยเฉพาะตรงที่ขึ้น ร า ต้องเช็ดเท่าที่เ ร า จะเช็ดออ กได้แล้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชูเช็ด ย า งรอบตู้เย็นทั้งหมดแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง เพื่อเป็นการป้องกันเ ชื้ อ ร า ขอบ ย า งจจะไม่เป็น ร า อีก ควรทำแบบนี้ทุก ๆ1 เดือน

วันนี้เลยมี วิ ธี การทำความส ะ อ า ดง่ายๆ ที่จะช่วยล้างค ร า บ ร า ต่างๆให้ออ กไปได้อ ย่ า งหมดจด ไม่ต้องซื้ อใหม่ ไม่ต้องเปลืองเงิน เอาเป็นว่าจะเป็นอ ย่ า งไรนั้นเ ร า ไปชม วิ ธี การทำกันเลยดีกว่า

วิ ธี ที่ 1 ใช้ย า สี ฟั น

วิ ธี นี้หาของได้ใกล้ตัวเลย เอาย า สี ฟั นที่เ ร า ใช้อยู่เป็นประจำนั้น ไปทาไว้บนบริเวณของขอบย า งที่เป็นเ ชื้ อ ร า และทิ้งเอาไว้นานประมาณ 5 นาที จากนั้นให้ใช้ผ้าบิดหมาดๆมาเช็ด และชุบน้ำล้างให้ส ะ อ า ดในรอบที่ 2 จะสังเกตเห็นได้เลยว่าค ร า บ ร าต่างๆที่มีจะค่อยๆจางห า ยไป

วิ ธี ที่ 2 ใช้น้ำส้มสายชู

วิ ธี นี้ง่ายมากเพียงแค่ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ นำมาเช็ดบริเวณที่เป็นเ ชื้ อ ร า จุดดำก่อน จากนั้นให้เ ร า ทำการผสมน้ำส้มสายชูปริมาณ 200 ML เข้ากับน้ำ ย า ซักผ้าประมาณครึ่งฝา และให้ใช้ผ้าชุบลงไปในส่วนผสม บิดหมาดๆแล้วนำไปเช็ดบริเวณที่เป็น ร า จากนั้นเช็ดน้ำส ะ อ า ดต ามในรอบที่ 2 วิ ธี นี้ส ะ อ า ดจนไม่หลงเหลือค ร า บกันเลย

วิ ธี ที่ 3 ใช้ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

ให้นำ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 150 ML เทใส่ลงไปในชามผสม นำกระดาษทิชชู่พันซ่อมให้แน่น แล้วจุ่มลงไปในแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ จากนั้นให้นำซ่อมมาเช็ดบริเวณต าม ร่ อ ง ย า งซ้ำไปซ้ำมา จะเห็นได้ว่ากระดาษทิชชูของเ ร า นั้นจะมีสีดำติดออ กมาอ ย่ า งมาก ซึ่งคือค ร า บของความส ก ป ร กและค ร า บเ ชื้ อ ร า ต่างๆ ให้เ ร า เช็ดวนไปมาหล า ยๆรอบจนส ะ อ า ดดี วิ ธี นี้เร็วสะดวก และล้างส ะ อ า ดได้อ ย่ า งหมดจดดี

ทั้งนี้ เ ร า ควรจะทำความส ะ อ า ดตู้เย็นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อ กำ จั ดก ลิ่ น ถ้าตู้เย็น มีก ลิ่ นแปลกๆ ให้ลองเอาเปลือ กส้ม มะนาวฝานแผ่น ทิชชู 1 ม้วน หรือน้ำส้มชายชูใส่ในตู้เย็น สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ก ลิ่ นในตู้เย็นห า ยไป และจะช่วยกำ จั ดแ บ ค ที เ รี ย สะดวกแบบไหนก็ลองแบบนั้นได้นะคะ ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็บอ กกันด้วยเน้อ

ที่มา  parinyacheewit