ของ 5 อ ย่ างไม่เป็น มงคล ไม่ควรเก็บไว้ในรถ

เราทุกคนต่างมีความเ ชื่ อที่แ ต กต่างกันออ กไป หรือมีความเ ชื่ อในเรื่องที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น ที่สืบสานกัน มารุ่นสู่รุ่น จนกล า ยเป็นหลักการปฏิบัติของหล า ยๆคนไปแล้ว ที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้ อรถใหม่หรือเริ่มต้นการเดินทางในทุกวัน จะต้องมีวัตถุมงคลติดรถเพื่อให้ขับรถได้อ ย่ างราบรื่นและสบายใจ แต่ทุกคนรู้ไหมค่ะว่า นอ กจากวัตถุมงคลต่างๆ แล้ว บางครั้งในการเสริมสิริมงคลให้กับรถของคุณ เราต้องกำ จั ดสิ่งที่อาจสร้างความอั ปมงคลในรถของคุณออ กไปเ สี ยก่อน

ลองเช็ครถดูสักหน่อยค่ะว่า ในรถของคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่า หากมีให้รีบนำออ กไป เ พ ร า ะว่าไม่เป็น มงคลแก่ชีวิตเลย วันนี้เราจึงมี 5 สิ่งต้องห้ามที่เราไม่ควรเอาไว้ในรถของเรา เ พ ร า ะเ ชื่ อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี บางเรื่องที่อยู่บนรถเราอาจจะมองข้ามไป

1 อ ย่ าทำเ งิ นหล่นในรถ

หากหล่นก็จะต้องเก็บขึ้น มาอ ย่ าปล่อยไว้แบบนั้น เ พ ร า ะว่าในเ งิ นเรานั้น มีตราสัญลักษณ์พระมหากษัตริย์อยู่ เป็นสิ่งมงคล หากเราไม่ยอมเก็บขึ้น มาเราอาจจะเผลอนั่งทับ เ ผ ล อ เหยียบก็ได้ จะทำให้เ งิ นทองรั่วไหลได้นั่นเอง ฉะนั้นก็ร ะ มั ด ร ะ วั งให้ดีอ ย่ าให้มีตกในรถ

2 นาฬิกาต า ย

หากนาฬิกาที่ต า ยไปแล้วหากไม่ซ่อมก็ควรจะทิ้งไป หากจะซ่อมก็ควรจะจัดการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อย หากยังเก็บไว้ในรถจะทำให้เกิดการสูญเ สี ยขึ้นในชีวิตของคุณ

3 สิ่งของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือภาพถ่ายก็ต ามอ ย่ าเอามาไว้ในรถ เ พ ร า ะว่ามันไม่ใช่สถานที่สงบสุขนัก บางวันก็ต ากแดดร้อนๆ บางวันก็ต ากฝนโดนฝุ่น ในเมื่อ เ ป็ น สิ่ ง ของคนสำคัญเก็บในบ้าน เก็บไว้ในที่ที่เหมาะจะดีกว่า หากเอามาไว้ในรถจะทำให้เกิดความกังวลใจ ร้อนอ กร้อนใจไม่หยุดหย่อนเลย

4 พวงมาลัยแห้งคารถ

สำหรับหล า ยๆคนที่มักซื้ อพวงมาลัยสดมาห้อย แต่พอมันแห้งกับไม่ยอมนำออ กไปยังแขวนไว้อยู่แบบนั้น แม่ย่านางรถก็คงไม่ชอบดอ กไม้ที่แห้งเหี่ยว แถมอีกอ ย่ างหากเอาไว้แบบนั้น อาจทำให้มีเชื้อราเกิดขึ้นได้แล้วมันกระจายเข้าแอร์คราวนี้แหละคงได้ซ่อมกันหล า ยตังค์ หรือไม่ก็ส่งผลให้คนในรถเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ยได้ง่ายนั่นเองค่ะ

5 ของแ ต กร้าว

อะไรก็ต ามที่แ ต กร้าวไม่ควรเก็บไว้ในบ้านในรถโดยเด็ดข า ด เ ชื่ อ กันว่าจะนำพาสิ่งไม่ดี สิ่งไม่มงคลเข้ามา ผิ ดหลักฮวงจุ้ยอ ย่ างแรงเลย หากมีอะไรที่แ ต กร้าวแล้วควรรีบทิ้งไปเลย

หวังว่าคงจะเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ แก่ทุกท่าน เป็นความเ ชื่ อที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจและปลอ ดภั ย แต่อ ย่ างไรแล้วเราไม่ควรที่จะประมาทในการขับรถ ขอให้ทุกท่านปลอ ดภั ยในการเดินทางและใช้รถใช้ถนน

ที่มา  poobpub