ของดีในครัว เปลือ กไข่ใช้แล้วอ ย่ าพึ่งทิ้ง ทำประโยชน์ได้

เปลือ กไข่ที่หล า ยๆคนชอบทิ้งกันนั้นรู้หรือไม่ว่ามีประโยชน์ เราสามารถนำเปลือ กไข่มาใช้กับพืชผักในสวนของเรา ซึ่งใครที่กำลังมองหาปุ๋ ยที่เป็นธรรมชาติ ลองทำปุ๋ ยจากเปลือ กไข่กัน จะมีประโยชน์ยังไง เราไปดูการทำกัน

เวลาทำกับข้าวเมนูไข่เราก็มักจะต้องทิ้งเปลือ กเป็นขยะไปเลย แต่ว่าวันนี้เราอย ากให้ทุกคนอย่ าเพิ่งรีบทิ้งเพราะว่ายังเอาเปลือ กไข่มาทำประโยชน์ได้ กล า ยเป็นปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ที่สามารถบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่ างดี เนื่องจากในเปลือ กไข่นั้น มีแคลเซียมเยอะทีเดียว เปลือ กไข่เอาไปต ากให้แห้งแล้วตำให้ละเอียด นำไปโรยรอบโคนต้นไม้จะเป็นปุ๋ ยชั้นดีเลยทีเดียว

นอ กจากเปลือ กไข่จะเป็นปุ๋ ยอินทรีย์บำรุงต้นไม้ได้แล้วก็ยังช่วยไล่แม ลงรบกวนต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยเอาไปผ่ านความร้อนก่อนจะทำให้เกิดกำมะถัน ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็เอาเปลือ กไข่ก็เอาไปโรยได้หมดเลย อาจจะนำไปเป็นปุ๋ ยสำหรับรองพื้นก่อนปลูกก็ได้เหมือนกัน

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 แกลบดำ 1 ส่วน

2 เปลือ กไข่ 1 ส่วน

3 น้ำซาวข้าว ½ ส่วน

ขั้ น ต อ นในการทำ

พอเรามีเปลือ กไข่ในปริมาณที่เยอะพอประมาณแล้ว หากยังไม่แห้งเอาไปต ากให้แห้งก่อนแล้วก็ตำให้ละเอียด แล้วผสมเข้ากับแกลบดำจนเป็นเนื้อเดียวกันเลย พอตำละเอียดเสร็จแล้วก็นำไปโรยที่ต้นพืชได้เลย หากเป็นไม้ยืนต้นก็ใช้ประมาณ 1 กระบุงรอบโคนต้นเลย แต่ถ้าเป็นพืชผักสวนครัว ไม้ล้มลึกอื่น ๆ ก็ให้ใช้ในปริมาณ 1 กำมือ หรือหลังจากโรยเปลือ กไข่แล้วเอาน้ำซาวข้าวมารดบำรุงต้นด้วยจะยิ่งบำรุงให้สวยงามยิ่งขึ้น

สำหรับการใช้เปลือ กไข่ในการช่วยกำจัดแ ม ล งหรือห อ ยทากก็เอาเปลือ กไข่บีบแบบหย าบ ๆ ไปโรยต ามแปลงหรือ กระถางได้เลยจะป้ อ งกั นห อ ยทอ กได้ดี ในเปลือ กไข่มีกำมะถันจะเป็นตัวช่วยในการไล่แม ลงได้เป็นอย่ างดี เอาไปเป็นอาหารเสริมเวลาผลิตปุ๋ ยไ ส้เ ดื อ นได้ หากคุณมีเปลือ กไข่เยอะก็อย่ าลืมลองนำไปใช้กันดูได้เลย

ที่มา  kasetchaoban