ขวดน้ำพลาสติก มีค่าอ ย่ าทิ้ง นำมาทำประโยชน์ได้

สำหรับขวดพลาสติกส่วนใหญ่แล้วเมื่อ ดื่มหมดก็จะทิ้งเป็นขยะมากกว่า แต่รู้หรือไม่ว่าขวดน้ำพลาสติกนั้นเราสามารถนำมาทำประโยชน์เป็นของใช้ได้ เชื่อว่าหล า ยคนคงไม่เคยเห็น มาก่อน แอดเองก็พึ่งรู้วันนี้นี่เอง เลยนำมาฝากเพื่อนๆ เผื่อเป็นไ อ เ ดี ยให้หล า ยๆคนได้ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเล้ยยยย

ขวดน้ำอัดลมพลาสติกนั้นส่วน มากกินหมดแล้วก็ทิ้งกล า ยเป็นขยะพลาสติกไป แต่วันนี้เราชวนทุกคน มาใช้ ประโยชน์จากขวดน้ำอัดลมพลาสติก โดยเอามาทำเป็นไม้กวาดแถมยังข า ยได้อีกด้วยสร้างร า ยได้เสริมให้กับคนทำ หรือจะทำ บ ริ จ า ค ทำไว้ แ จ กก็ได้ บุ ญเหมือนกัน สำหรับใครที่อย ากจะทำแล้ว ม า อ่ า นและทำต ามกันได้เลย

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียม

1 ขวดน้ำอัดลมเหลือใช้ 5 – 6 ขวด

2 ด้ามไ ม้ ไ ผ่ย าว 2 เม็ด หรือด้ามไม้กวาดเก่า

3 ลวดเส้นเล็ก

4 มี ด คั ต เตอร์

5 ก ร รไ ก ร

ขั้ น ต อ นการทำ

1 เอาขวดน้ำอัดลมเก่านั้น มาล้างทำความสะอาดและแกะเอา โ ล โ ก้ออ กให้หมด

2 เอา 3 ขวดแรกมาตัดต ามทางย าวของขวด โดยตัดไปตั้งแต่ปากขวดถึงช่วงคอขวดโดยใช้ มี ด คั ต เตอร์ตัด ต่อด้วยการป า ด ก้ นขวดออ กไป

3 ต่อไปก็เอามี ด คั ด เ ต อ ร์ ซอย ๆ ขวดเป็นเส้น ๆ ให้ย าวตั้งแต่ก้ นขวดจนถึงช่วงโค้ง ๆ ของขวดพอไม่ต้องย าวถึงปาก ส่วนขนาดความหนาของเส้นให้อยู่ที่ 1 เซนติเมตร โดยให้ทำแบบนี้ ทั้ง 3 ขวดเลย

4 ต่อด้วยการเอาขวดที่ 4 มาตัดเอาส่วนก้ นขวดออ กไปแล้วก็ให้ซอยขวดออ กไปให้เป็นเส้นๆเหมือนกับ 3 ขวดแรกเลย

5 แล้วก็เอา 3 ขวดแรกนั้น มาซ้อน ๆ กัน แล้วก็เอาไปใส่ทางด้านในของขวดที่ 4 ให้ดูภาพประกอบจะได้เข้าใจ

6 ต่อไปก็ใช้ขวดที่ 5 มาตัดให้ย าวได้ 1/3 ของขวดลงไปจนถึงช่วงกลางขวดเลย

7 ต่อไปเอาขวดที่ 5 ไปสวมทับกับขวดที่ 4 ที่ใส่ขวดทั้ง 3 ก่อนหน้านี้แล้ว โดยปากขวดใบที่ 4 นั้นจะชนกับคอขวดที่ 5 อย่ างพอ ดิบพอ ดีเลย

8 ต่อไปขวดที่ 5 นั้นก็จะคลุมขวดทั้งหมดเลย

9 ต่อไปก็เจาะรูที่ขวดโดยการใช้สว่าน แล้วเอาลวดมาร้อยเข้าด้วยกันทั้งหมดเลย ก็จะทำให้เราได้ไม้กวาด ใส่ด้ามให้เรียบร้อย หรือยึดเข้าให้แน่นด้วยการตอ กตะปูลงไปด้วย

การทำไม้กวาดจากขวดน้ำอัดลมพลาสติกเหลือใช้นั้นได้ประโยชน์หล า ยเลย ไม่ว่า จะเป็นการทำข า ย การทำบริจาค แถมยังเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้ตั้งเยอะเลย ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากขวดได้อย่ างคุ้ ม ค่ า มากที่สุด

ที่มา kasetchaoban