ก่อนปลูกร อ ง พื้น ก้นหลุม ปลูกพืชอะไรก็งาม

วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บในการ ร อ ง พื้ น หลุมปลูกแบบง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ต้นพืชนั้นเจริญเติบโตได้ดีมีใบเขียวรากเดินดี ทำอย่างไรมาติดต ามกันได้เลย หนึ่งในเ ค ล็ ด ลั บสำคัญของการปลูกพืชอย่างหนึ่งคือ การรองหลุมปลูกก่อน เพื่อให้ต้นพืชนั้น มีธาตุอาหาร เพียงพอต่อ การ เ จ ริ ญ เติบโต แต่ก็ไม่ใช่พืชทุกต้นที่เหมาะจะปลูกในหลุมที่รองพื้นก่อนแต่กับพืชบางชนิดหากไม่รองก็จะโต ช้า

สำหรับสู ต รนี้จะใช้เป็นขี้เถ้าแกลบ เป็นวัสดุหลัก หรือเรียกอีกชื่อว่าแกลบดำ และเศษถ่าน ซึ่งจะมีสารซิลิก้าที่ดีต่อต้นพืช ก่อนอื่นเลยสู ต รดี ๆ นี้ต้องขอบคุณทางช่อง Sivakorn Channel ที่ได้นำเ ค ล็ ด ลั บการรองหลุมปลูกก่อนจะปลูกพืชให้ เ ก ษ ต ร ก ร ทุกคนได้นำไปปรับใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

แกลบดำนี้มีประโยชน์อย่างไร

สาร ซิลิก้านั่นเองที่เป็นตัวชูโรงสำหรับสู ต รนี้และยังทำให้พืชนั้น มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นและยังทนทาน แข็งแ ร ง ใบไม่แห้งเหี่ยวง่าย และยังช่วยในการบำรุงดอ กผลใบ แถมยังทำให้ พื ช ผั ก ไม้ผลมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังช่วยสร้างชั้นโพลิเมอร์ที่ล ดการคายน้ำในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดีเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เศษถ่านละเอียด

2 แกลบดำ

ขั้นตอนในการทำ

เอาแกลบดำและ เ ศ ษ ถ่าน มาจัดการเผารวมกันแล้วเตรียมเอาไว้ก่อน

จากนั้นก็เอาส่วนผสมที่ได้นั้น มาผสมเข้ากับดินร่วน คลุกให้เข้าจนเป็น เ นื้ อเดียวกัน โดยผสมในอัตราส่วนเท่า ๆ กันเลย จากนั้นก็ขุดหลุมปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของต้นพืชที่จะปลูก

หากปลูกไม้ผลขนาด ใ ห ญ่ เช่น ทุเรียน มะม่วง ลำไย ก็จะใช้หลุมขนาด 1 x 1 x 1 เมตร หากปลูกเป็นไม้ล้มลุกเช่นพริก มะเขือ มะนาว ใช้หลุมขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร

พอเราขุดหลุม เ ส ร็ จ เรียบร้อยแล้วก็เอาส่วนผสมที่ทำไว้นั้นเทลงไปรองก้นหลุมได้เลย ซึ่งสู ต รนี้ยังช่วยปรับค่าความเป็นด่างในดินได้อีกด้วย ทำให้ดินพร้อมสำหรับการปลูกพืชอย่างเต็มที่ จากนั้นแล้วเราค่อยปลูกพืชปกติได้เลย

เป็น เ ค ล็ ด ลับการปลูกอย่างง่ายที่หล า ยคนอาจจะยังไม่รู้ หากต้องการจะบำรุงไม้ผลหรือต้นไม้ต่าง ๆ ให้เจริญ เ ติ บ โตได้ดีพร้อมกับบำรุงดินด้วย สู ต รการรองพื้น แ บ บ นี้น่าสนใจอย่างมาก ก็อย่าลืมนำไปทำใช้ต ามกันได้เลย

ที่มา kasetchaoban poobpนb