ก่อนปลูกต้นไม้ควรรู้ ดินแต่ละสีบอ กถึงอะไรบ้าง

การปลูกต้นไม้หรือพืชผักต่างๆสิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ดิน ก่อนจะปลูกเราต้องศึกษาให้ดีว่าดินแบบไหนเหมาะที่จะทำอะไร เ พ ร า ะถ้าเราปลูกในดินที่เหมาะสมพืชของเราก็จะโตเร็ว งามทำผลผลิตให้กับเราได้เป็นอ ย่ างดี ฉนั้นก่อนที่จะปลูกอะไรควรรู้จักดินให้ดีก่อน

ทุกคนทราบไหมว่าดินแต่ละสีขั้น มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะคนที่จะทำเกษตรทำสวนควรจะต้องรู้ เ พ ร า ะว่าไม่ใช่ดินทุกชนิดที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ บางชนิดปลูกอะไรก็ไม่รอ ดเ พ ร า ะว่าไม่มีธาตุอาหารหรือสภ า พดินไม่เหมาะสม วันนี้ชวนทุกคน มาเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินแต่ละสีว่าเป็นอย่ างไรจะได้เลือ กใช้งานดินได้อย่ างเหมาะสม

ดินสีแดง/เหลือง

สำหรับดินที่มีสีแบบนี้จะเป็นดินที่ความอุดมสมบูรณ์นั้นค่อนข้างต่ำเลย แต่ก็เป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี ดินที่มีสีแดงเหลืองแบบนี้จะมีออ กไซด์ของเหล็กที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ แต่ถ้าเป็นสีแดงเลยจะเป็นดินที่มีออ กไซด์ของเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบนั่นเอง

สีของดินเป็นสีเทาอ่อนหรือสีข า ว

เป็นดินที่ความสมบูรณ์ต่ำเช่นกัน ส่วน มากจะเป็นแบบนั้นดินที่มีสีอ่อนเ พ ร า ะว่าการย่อยสล า ยน้อย หรือมาจากการสล า ยตัวของแร่สีขางอย่ างหินแกรนิต หินทรายบางอย่ าง หรือแม้กระทั่งการซะล้างจนธาตุอาหารนั้นไม่หลงเหลือก็เป็นไปได้เหมือนกัน

ดินสีน้ำต าลเข้ม/ดำคล้ำ

เป็นสภ า พดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ๆ เ พ ร า ะว่ามีอินทรีย์วัตดุในนั้นเยอะมาก เป็นชั้นดินที่ดีเลย และสีคล้ำดำแบบนี้นอ กจากเกิดมาเ พ ร า ะการย่อยสล า ยของอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วก็อาจจะมาจากการพังสล า ยตัวของหินที่มีแร่สีเข้มอย่ างหินภูเขาไฟก็เป็นไปได้เหมือนกัน รวมถึงที่มีแร่แม งกานีสสูงด้วยเหมือนกัน แต่ว่าส่วน มากเห็นดินแบบนี้ในแถวบ้านเราแทบจะเป็นดินที่ธาตุอาหารสูงเลย

ดินเป็นสีออ กเทา ๆ หรือน้ำเงิน

หากเห็นว่าสีของดินออ กมาเป็นสีเทา ๆ ไปทางสีน้ำเงิน ๆ แล้วแปลว่าดินตรงนั้น มีสภาวะที่น้ำขังอยู่เป็นเวลานานนั่นเอง ส่วนใหญ่เราจะเห็นต ามทุ่งนาลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ รวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลน น้ำทะเลท่วมอยู่บ่อย ๆ ทำให้มีการระบายน้ำไม่ได้ดีนัก อากาศก็ไม่ถ่ายเท เลยทำให้เป็นสีเทาออ กน้ำเงิน แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่น้ำขังสลับแห้งจะมีสีเหลืองแดงบนประอยู่ด้วย

ฉะนั้นแล้วก่อนจะทำอะไรกับที่ดินที่มีอยู่ก็ควรจะตรวจสอบสภ า พดินให้ดีว่ามันเหมาะกับอะไร โดยเฉพาะการปลูกพืชต่าง ๆ ถ้าหากสภ า พดินไม่มีธาตุอาหารหรืออยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชก็จะทำให้เ สี ยห า ยได้เหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban