กินแล้วอ ย่ าทิ้ง เปลือ กถั่วลิสง เก็บไว้ใส่ต้นไม้ ใส่อะไรก็งาม

ถั่วลิสงต้มที่มีรสชาติอร่อย กินทีไรหยุดไม่อยู่ทำให้เปลือ กถั่วกองเป็นภูเขาโกยไปทิ้งกันแทบไม่ไหว โดยหารู้ไม่ว่าเปลือ กถั่วลิสงนี้มีคุณประโชน์ต่อ การบำรุงพืชบำรุงดิน มากมายทีเดียว ไม่ว่าจะต่อพืชหรือต่อ ดินที่สำคัญยังช่วงเรื่องโ ร คต่างๆของพืชได้อีกด้วย วันนี้จึงขอเสนอเ ท ค นิ คต่างๆในการใช้เปลือ กถั่วลิสงให้เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยสามารถใช้ได้ 2 แบบ ดังนี้

1. ใช้เป็นส่วนผสมในดินก่อนปลูก เปลือ กถั่วลิสงจะใช้เป็นเปลือ กเลยหรือนำมาสับให้ละเอียดก่อนก็ได้เพื่อง่ายต่อ การย่อยสล า ย นำมาผสมกับดินสำหรับปลูกพืชได้ทุกชนิด

2. ใช้รองพื้นหลุม ก่อนจะนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกให้นำเปลือ กถั่วลิสงรองก้นหลุมก่อนปลูกทุกครั้งจะช่วยเร่งให้การเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของเปลือ กถั่วลิงสงต่อ การเกษตร

1. เปลือ กถั่วลิสงสามารถช่วยในการป้ อ ง กั นโ ร คที่อาจเกิดกับพืชผักได้ เนื่องจากในเปลือ กถั่วมีจุ ลิ น ท รี ย์ตัวดี ซึ่งสามารถยับยั้งและป้ อ ง กั นโ ร คพืชต่างๆจะเข้ามาทำล า ย โดยที่เป็นการใช้การป้องการจากธรรมชาติมาสู้กับธรรมชาติด้วยกันเอง

2. การรองก้นหลุมด้วยเปลือ กถั่วลิสงจะช่วยให้ดินร่วนซุยและเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินช่วยบำรุงให้รากทำงานได้ดีดูดซึมอาหารได้เต็มที่ สามารถใช้รองก้นหลุมกับพืชได้ทุกชนิด โดยใช้ได้ดีที่สุดกับไม้ผล

3. ใส่เปลือ กถั่วลิสงผสมกับดินปลูกจะช่วยกักเก็บความชื้นในดินได้มากขึ้นโดยให้นำเปลือ กถั่วไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำมาผสมกับดินจะช่วยอุ้มน้ำได้ดี ทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อย น้ำไม่ไหลซึมออ กเร็วเกินไป

4. สามารถนำเป็นวัสดุเ พ า ะเห็ดได้ โดยให้นำเปลือ กไปผึ่งแดดเ สี ยก่อนจนแห้งดีเพื่อไม่ให้เกิดการเ น่ าเ สี ยระหว่างเ พ า ะ การเ พ า ะเหดด้วยเปลือ กถั่วลิสงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กวัสดุเ พ า ะที่น่าสนใจ

5. นำเปลือ กถั่วลิสงไปโรยรอบไโคนต้นไม้ สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ดอ กไม้ประดับ ผักสวนครัว เพื่อเก็บความชื้นและคลุมดินป้ อ ง กั นศั ต รู พื ช

6. เปลือ กถั่วลิสงผสมกับกากน้ำต าล สามารถนำมาเป็นอาหารใช้โคกระบือ กินได้ สามารถผสมกับอาหารสัตว์ได้

ครั้งหน้ากินถั่วลิสงแล้วอ ย่ าทิ้งเปลือ กนะคะประโยชน์ต่อ การเกษตรมากมายถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กบำรุงพืชผักที่ไม่เป็นอั น ต ร า ยอีกด้วยค่ะ

ที่มา  postnoname