กินอยู่บ่อยๆควรรู้ ไข่เจียวชะอมทอ ด

เมนูไข่เจียวเป็นเมนูที่เรามักจะทอ ดทานกันอยู่เป็นประจำ ทานกันอยู่บ่อยๆ เ พ ร า ะเป็นเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายหาซื้ อไข่ได้ง่าย ทั้งไข่มีราคาที่ถูกด้วย ประโยชน์ที่เราได้รับนั้นก็มีอ ย่ างมากมายที่ได้จากไข่ สำหรับในวันนี้เราจะเพิ่มประโยชน์ที่ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยการทำเมนูไข่เจียวทอ ดใส่ผักชะอม ผักชะอมนั้นไม่ว่าจะนำไปทำในเมนูไหนๆก็ดูน่าทานและอร่อยไปหมด แต่ก็ยังคงมีหล า ยคนที่ไม่ชอบสักเท่าไหร่ ด้วยเป็นผักที่มีก ลิ่ นฉุนเฉพาะตัว ทั้งยังมีหนามเล็กๆบางคนคิดว่านำมาทำอาหารลำบากแต่ รู้หรือไม่ว่าผักชะอมนี้มีคุณประโยชน์ที่ดีมากๆกับสุ ข ภ า พร่างกายของเราในหล า ยๆด้าน

หากเพื่อนๆได้รู้ถึงประโยชน์มากมายเหล่านี้แล้วล่ะก็ เราเชื่อได้เลยว่าคุณจะปฏิเสธผักชะอมชนิดนี้ไม่ลงอ ย่ างแน่นอน เป็นพืชผักส มุ นไ พ รที่มากไปด้วยคุณประโยชน์และส า รอาหารที่ดี จะมีอะไรบ้ า งนั้น มีความเหมาะสมกับร่างกายของคุณมากแค่ไหน มาชมประโยชน์ที่ได้รับกันเลย

ในส่วนของชะอมที่มักจะนำมาประกอบทำอาหารมากที่สุด นั่นก็คือในส่วนของยอ ดชะอมอ่อนๆ ส ร ร พ คุ ณที่เราได้รับนั้นจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายได้

มีส่วนช่วยในการบ ร ร เ ท าอา การป ว ดท้ อ งหรืออาการแน่นจุกท้อง ช่วยขั บ ล มในก ร ะ เ พ า ะอาหารได้อ ย่ างดีมาก

เป็นผักส มุ นไ พ รที่เต็มไปด้วยแคลเซียมที่สูงมากๆ ทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงก ร ะ ดู ก และฟั นให้แข็งแ ร ง ยิ่งในผู้หญิงที่สูงวัย มีอายุมากขึ้นควรที่จะรับประทานผักชะอมเ พ ร า ะจะช่วย ลดความเ สี่ ย งของการเกิดภา ว ะก ร ะ ดู ก พรุนได้

มีส า รอาหารฟอส ฟ อ รัสซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพลังให้วิต ามินบีกับร่างกาย สามารถทำให้ร่างกายทำงานได้อ ย่ างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ

ช่วยเสริมสร้างระบบ ภู มิต้านทานภายในร่างกายให้แข็งแ ร ง ทั้งยังเป็นผักที่ช่วยข จั ดสิ่งส ก ป ร กสิ่งสะสมที่ไม่ดีภายในร่างกายให้ออ กไป ผลที่ต ามมาทำให้ไม่เ จ็ บ ป่ ว ยไม่เป็นโ ร คได้ง่ายด้วย

มีปริมาณธาตุเหล็กอยู่มาก อ ย่ างที่เราได้ทราบกันดีว่า ธาตุเหล็กตัวนี้นั้นจะมีส่วนสำคัญในการบำรุง โ ล หิตส่งผลทำให้มีการไหล เวียน โ ล หิตในร่างกายทำงานได้อ ย่ างดีมีประสิทธิภาพ

ผักชะอมมีส่วนช่วยในการรัก ษ าอาการอั ก เสบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นช่องปาก รวมถึงการอักเ ส บของผิวหนังช่วยในเรื่องของผื่นแ ด งได้อ ย่ างดี

ช่วยในการบำรุงรัก ษ าเส้นเอ็น และยังทำให้มีความแข็งแ ร งได้มากขึ้นด้วย

ในผักชะอมนั้น มีปริมาณของเส้นใยอยู่มาก จึงมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบ ขั บ ถ่ายไม่ทำให้ท้อง ผู ก ท้องเฟ้อ การขับ ถ่ายเป็นได้อ ย่ างดีเป็นได้อ ย่ างปกติ

ผักส มุ นไ พ รชะอมนั้นเต็มไปด้วยวิต ามินเอ ที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้าน อ นุ มูลอิสระ ทั้งจากภายนอ กและภายใน ทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสายต า ดูแลสายต าได้ดี

มีส า รแค โ รทีนที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณ ทำให้ดูอ่อนเยาว์และยังช่วยป้อง กั น การเกิด ริ้วรอยต่างๆ ที่จะเกิด ขึ้นก่อนวัย

มีส า รที่จะช่วยในการต่อต้านการเกิดม ะ เ ร็ ง ทั้งยังช่วยลดความเ สี่ ย งของการเป็น โ ร คที่เกี่ยวกับหัวใจได้

เห็นไหมล่ะคะว่าผักส มุ นไ พ รชะอมที่มีราคาที่ไม่แพง หาซื้ อได้ง่ายเป็นผักที่มีประโยชน์อ ย่ างมากมาย เพื่อนๆที่อย า กจะได้รับประโยชน์เหล่านี้ก็ลองนำผักชะอมนี้ไปประกอบทำในเมนูอาหารต่างๆกันดู นิยมนำมาใส่ในไข่เจียวนำไปแกงต่างๆแล้วใส่ผักชะอมลงไป ก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติของความอร่อยและเพิ่มประโยชน์ที่ดีด้วย

ที่มา Postsod