การเลือ กดูมะพร้าวแก่หรืออ่อน ได้ต ามที่ต้องการ

ในวันนี้เราไม่ได้จะพามารู้วิ ธีใช้ประโยชน์แต่จะมาพูดถึงการดูมะพร้าวว่าแ บ บไหนคือ แก่ แ บ บไหนคือ อ่อน เพราะมันอาจจะดูไม่ง่ายเท่าไหร่นัก มาดูกันว่ามีวิ ธีในการดูมะพร้าวแ บ บไหนบ้าง

มะพร้าวอยู่คู่กับไท ยเรามาย าวนาน มาก ๆ และรู้จักกันดี มีหลาก ห ล า ย ส า ย พั น ธุ์นำมาทำประโยชน์ได้หล า ยส่วน น้ำทานได้อร่อย เนื้อก็ทานได้ ใบเอาไปทำไม้กวาด และอื่น ๆ รวมถึงกะละมาพร้าวเอาไปทำงานแฮนเมดได้หลากหล า ยอีกด้วย

ระดั บชั้นเนื้อมะพร้าว

1 มะพร้าวอ่อนเนื้อ 1 ชั้น จะลักษณะเป็นเหมือนวุ้น บาง มีความใส รสชาติจะไม่ค่อยหวาน มีความเปรี้ยวนิด ๆ ซ่า หน่อย ๆ แต่ก็ทานได้ปกติ

2 มะพร้าวอ่อนเนื้อชั้นครึ่งหรือที่เรียกว่าเนื้อ กุ้ง จะมีความนิ่ม ด้านในเป็นสีขาวด้านนอ กจะเป็นใส ๆ เหมือนวุ้น กลิ่นหอม น้ำหอม รสชาติกำลังดีเลย

3 มะพร้าวอ่อนเนื้อ 2 ชั้น เนื้อมะพร้าวมีความหนา หอม หวาน มากเป็นพิเศษ นิยมเอาเนื้อมะพร้าวแ บ บนี้ไปประกอบอาหาร ทำมะพร้าวเผา ทำของหวาน และอีกหล า ยเมนู

การดูมะพร้าวแก่หรืออ่อน

1 สังเกตจากสีบริเวณรอยต่อของขั้วลูกมะพร้าว หากอ่อนอยู่รอบวงขั้วจะมีสีขาว ยิ่งขาวเป็นวงกว้างก็แปลว่ามะพร้าวยิ่งอ่อน หากเป็นสีเขียวก็แปลว่ามะพร้าวเริ่มแก่แล้ว

2 ลองดีด ๆ ดู หรือเขย่ าก็ได้ ฟังเ สี ยงน้ำดู หากเ สี ยงเป็นแน่น ๆ เหมือน มีน้ำมะพร้าวเต็มลูกจะไม่ค่อยได้ยินเ สี ยงน้ำ ก็แปลว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในระยะชั้นครึ่งหรือสองชั้น เนื้อ กำลังน่าทานเลย แต่ถ้าหากดีดแล้วน้ำพร่อง ได้ยินเ สี ยงน้ำชัด ๆ เลย น้ำน้อย ก็แปลว่าเริ่มจะแก่แล้ว

3 ต่อไปก็ดูที่หนวดมะพร้าวเป็นสีน้ำต าลถึงครึ่งของหนวดมะพร้าว ก็แปลว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้ได้เลย น้ำมีรสหวานอร่อย

4 ต่อไปก็ดูว่าตอน มะพร้าวยังอยู่ในทะล า ย ลูกบนสุดของทะล า ยนั้นจะอ่อนสุด เนื้อไม่ค่อยมี น้ำจะรสฝาด ๆ ส่วนลูกด้านล่างสุดก็จะแก่ลงมานั่นเอง

5 หากเป็น มะพร้าวที่ยังไม่ปอ กเปลือ กก็ดูที่เปลือ กจะเป็นนวล ๆ ก็แปลว่ายังอ่อนอยู่ แต่ถ้าหากเปลือ กผิวหย าบทั้งลูกแล้วก็กำลังพอ ดีเลย แต่ถ้าหากเปลือ กหย าบครึ่งด้านล่างหย าบจนออ กมาเป็นขลุยแล้วน้ำหนักเบาลงก็แปลว่าลูกมะพร้าวนั้นแก่แล้วนั่นเอง

6 แต่สำหรับมะพร้าวที่ปอ กเปลือ กแล้ว ก็ดูตรงเสี้ยน มะพร้าว หากเห็นเป็นเส้น ๆ ชัดเจนก็แปลว่ายังอ่อนอยู่ แต่ถ้าหากเห็นเส้นปานกลางทั่วลูกมะพร้าวก็แปลว่ากำลังพอ ดี และหากเห็นเสี้ยน มะพร้าวมีขนาดเล็ก ๆ ละเอียด มีสีเข้มก็แปลว่าแก่แล้ว

7 เป็นวิ ธีสุดท้ายที่จะช่วยในการดูมะพร้าวคือเอาลูกมะพร้าวไปแช่น้ำ ถ้าหากจมน้ำจุดจะเป็น มะพร้าวอ่อน แต่ถ้าหากจมครึ่งเดียว กึ่งจม กึ่งลอย ก็กำลังพอ ดีและหากลอยอยู่ไม่มีจมเลยก็แก่แล้วนั่นเอง

มีหล า ยวิ ธีเลยในการสังเกตลูกมะพร้าวว่าลูกนั้น ๆ ลักษณะเป็นแ บ บไหน แก่ กลาง อ่อน สะดวกจะใช้วิ ธีไหนในการดูก็ลองนำไปใช้ได้เลย ซึ่งเวลาไปเลือ กซื้ อมะพร้าวจะได้ช่วยให้คุณได้ลูกมะพร้าวต ามความแก่อ่อนที่ต้องการได้

ที่มา kasetchaoban