การเพิ่มแ ร งดันน้ำ มีน้ำใช้ทั่วไร่ ด้วยการทำระบบแอร์แว

ในการทำการเกษตรสิ่งที่ข า ดไม่ได้คือน้ำ ที่จำเป็นต่อพืช ช่วยให้พืชผักของเรานั้นเจริญเติบโต ได้ผลผลิตต ามที่เราต้องการ และบางคนนำไปไม่ถึงทั่วไร่ จึงทำให้พืชไม่ได้ผลผลิตที่ดียิ่งนัก ฉนั้นเราจะพามาดูการเพิ่มแ ร งดันน้ำให้ใช้ได้ทั่วไร่ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

สิ่งหนึ่งที่เรารู้จักกันดีโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตร นั่นคือ การวางระบบน้ำ และมีตัวช่วยในการทำให้น้ำมีแ ร งดันที่เพียงพอต่อ การใช้รดบำรุ งในก า รเกษตร โดยอุปกรณ์ที่จะมาช่วยนั้นคือ แอร์แว โดยอุปกรณ์ชนิดนี้มาจากคำว่าแอร์ แปลว่าอากาศ และแวที่มาจากภาษาอีสานแปลว่า แวะ มาเป็นแว ก็รวมกันเป็นแอร์แวนั่นเอง กล า ยเป็นที่แวะพักของอากาศ

การทำงานของแอร์แว

ตอนที่สูบน้ำนั้นพอน้ำเข้าไปผ่ านวาล์วน้ำจะทำให้เกิดเป็นฟองอากาศขึ้นไป พอน้ำและอากาศผ่ านเข้ามาต ามสายดูดผ่ านปั๊มน้ำ จะมีใบพัดหมุนส่งน้ำไปต ามท่อ ซึ่งก็ทำให้เกิดฟองอากาศเหมือนกัน จากนั้นน้ำและอากาศจะถูกส่งผ่ านไปต ามท่อ

พอมาถึงที่ติดตั้งแอร์แว อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว พอ ดันเข้าไปเยอะ ๆ และไม่มีออ ก จะทำให้เกิดแ ร งดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออ กมา ซึ่งแ ร งดันในท่อแอร์แวทั้ง 2 ท่อจะดันสลับกันไปมา ทำให้เกิดแ ร งดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้น มากกว่า 30 – 40 เปอร์เซน ซึ่งทำให้ส่งน้ำไปได้ระยะไกลขึ้น

การใช้แอร์แวดีอ ย่ า ง ไ ร

1 ระยะเวลาในการสูบน้ำน้อยลง

2 ประหยัดพลังงาน

3 ช่วยชะลอ การสึกหรอของมอเตอร์ได้ดี

4 ช่วยให้ส่งน้ำไประยะไกลและสูงขึ้น

ภาพประกอบของแอร์แว ก็จะเป็นประมาณนี้ หน้าต าประมาณนี้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กาวน้ำทาท่อ PCV จำนวน 1 กระป๋อง

2 สามทาง 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน

3 ฝาปิดท่อขนาด 4 นิ้ว 2 อัน

4 ข้อต่อตรงขนาด 4 นิ้ว

5 ท่อแอร์แวร์ใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ย าว 2 เมตร จำนวน 2 ท่อน

6 ไม้สำหรับเอาไว้ปักมัดท่อแอร์แวป้องกันไม่ให้ล้ม 2 ท่อ ย าว 2.5 เมตร

การติดตั้ง

ทำการวัดท่อส่งน้ำหลักก็คือท่อเมน จากปั๊มน้ำออ กมาระยะห่าง 1 เมตร ทำการตัดท่อส่งน้ำหลัก จากนั้นก็ทากาวแล้วต่อสามทางตัวแรกเข้ากับท่อส่งน้ำหลัก โดยให้ด้านที่ต่อเข้ากับแอร์แวนั้นชี้ขึ้นไปทางด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ

ต่อไปตัดท่อส่งน้ำหลักห่างจากจุดแรกออ กมา 30 เซนติเมตร ทำการทากาวต่อสามทางตัวที่ 2 ในลักษณะเดียวกันกับตัวแรก จากนั้นทากาวเสร็จแล้วก็ต่อข้อตรงขนาดเท่ากับท่อแอร์แว ลดขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก เข้ากลับ 3 ทางด้านที่ชี้ขึ้นไปทั้ง 2 จุด จากนั้นทากาวแล้วปิดฝาแอร์แวด้านบนให้แน่น ๆ เลย แบบไม่ให้มีรอยรั้ว

เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน ทำการทากาวให้แห้งสนิท เท่านี้เราก็ทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแ ร งดันแอร์แวที่ช่วยเพิ่มแ ร งดันแบบประหยัดพลังงานให้กับระบบสูบน้ำ ซึ่งจะช่วยให้รับรองแ ร งดันน้ำที่ส่งไปในท่อมีแ ร งดันเพิ่มขึ้น 30 – 40 เปอร์เซน สำหรับใครที่อย ากจะติดตั้งแอร์แวก็ลงมือทำได้เลย มันช่วยทุ่นแ ร งในการสูบน้ำได้ดีทีเดียว

ที่มา kasetchaoban