การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว

การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว

คุณต้องเชื่อในตัวเองและมั่นใจในทุกๆ การตัดสินใจ

ปัจจัยหลักมาจากการที่มีความนับถือตัวเองสูง มีความสามารถในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด

คนเชื่อมั่นในตัวเองจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดกับตัวเองอย่างไร หรือทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจ แต่พวกเธอจะแสดงออกอย่างที่ตัวเองรู้สึกและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ต้องมาคอยแอ๊บให้เหนื่อยแรง

ในการรักษาความสัมพันธ์กับคนรักและคนรอบข้าง สำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับตัวเองแล้ว พวกเธอเลือกที่จะจัดการกับความสัมพันธ์เหล่านั้นจากจุดยืดของตัวเองมากกว่าที่จะโอนเอนไปตามสถานการณ์ที่เป็นไป ข้อดีคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ า ยใจ เพราะเธอมีภูมิคุ้มกันตัวเองที่มากพอ

และ ถ้าเธอรักตัวเองมากพอ เธอก็จะ ไม่ยอมทนกับความสัมพันธ์แสน ห่ ว ย แตก เธอจะไม่ทนกับความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการนับถือ ให้คุณค่า และคำชื่นชมใดๆ เธอไม่กลัวที่จะก้าวออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เพราะเชื่อว่ายังสามารถหาสิ่งที่ดีกว่าให้กับชีวิตของตัวเองได้

มีแต่คนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่านั้นที่ยังทนอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์แย่ๆ เอาไว้ แต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับตัวเอง คุณก็จะสามารถกำจัดคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณอย่างแท้จริงออกไปได้