การปักชำกิ่งไผ่ ออ กร า กเร็ว ปลูกติดง่าย โตเร็ว

ไผ่เป็นพืชที่สามารถสร้างร า ยได้ให้กับเราได้ ฉนั้นการปลูกไผ่ไว้ข า ยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับชาวทำสวนเกษตร ซึ่งการปลูกก็ทำได้ไม่ย ากอ ย่ างที่คิด แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้การขย ายพันธ์ เพื่อง่ายต่อ การนำไปปลูก

รู้ไหมว่ากิ่งไผ่ก็ชำได้เหมือนกัน และไผ่นั้น มีประโยชน์มากใช้ได้แทบทุกส่วนเลย แถมยังราคาดีอีกด้วย วันนี้เรานำเอา เทคนิคการชำกิ่งไผ่ ให้มีร า กเยอะ เวลาปลูกก็ติดง่าย สำหรับใครที่อย ากจะปลูกไผ่ลองมาดูวิ ธีการทำกันได้เลย ไม่ย า ก อ ย่ า งที่คิดทุกคนสามารถทำได้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ดินปลูก

2 ถุงปลูก

3 สายรัด/เชือ ก

4 กิ่งไผ่ที่จะชำเลือ กที่อายุไม่เกิน 1 ปี

5 แผ่นพลาสติกใส

6 ถังน้ำ 200 ลิตร

วิ ธีการทำ

1 เอากิ่งไผ่อายุไม่เกิน 1 ปีมา โดยสังเกตจาก ป ม ร า ก หากมีปมร า กเท่าเม็ดสาคูก็เป็นอันใช้ได้ ก็ตัดประมาณ 70เซนติเมตร แล้วเอาน้ำมาใส่ถัง แช่กิ่งไผ่เอาไว้ โดยให้ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2 ต่อไปก็เอาแผ่นพลาสติกใสคลุมถังน้ำเอาไว้แล้วรัดให้แน่นเลย โดย 1 ถังจะใส่กิ่งไผ่ได้ประมาณ 100 กิ่ง

3 เอาถังไปวางไว้ 20 วันในที่อากาศถ่ายเทสะดวกพอเวลาผ่ านไปครบแล้วจะเริ่มมีร า กออ กมาเยอะขึ้น

4 เอากิ่งไผ่ที่มีร า กแล้วลงถุงปลูกได้เลย โดยดินปลูกที่ใช้นั้นจะมีการผสม ปุ๋ ย ค อ ก แกลบ ในอัตราส่วน 1: 1 : 1 แล้ววางไว้ในที่ไม่โดนแดด หรือ แดดรำไร ปลูกไปรอร า กเยอะ ๆ เต็มถุงก็ค่อยนำไปลงดินได้เลย

ที่มา kasetchaoban