การปลูกไผ่ให้เอียงราบกับพื้น หน่ออ กเยอะ

สวัสดีจ้าเพื่อนๆมีใครที่กำลังคิดจะปลูกไผ่ไว้กินเองบ้าง หรือว่าจะขย ายวันนี้เราจะชวน มาปลูกไผ่ด้วยเ ท ค นิ คดีๆที่ทำให้ได้ผลดี หน่ออ กเยอะ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

การปลูกไผ่ นับตั้งแต่งอ กจากเมล็ดออ กมาไผ่แต่ละชนิดจะมีอาจจะสั้นจะย าวก็แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด อ ย่ างเช่นบางชนิดมีอายุ 40 ปี บางชนิดอายุเกินกว่า 100 ปี แต่ก่อนที่ต้นจะห ม ด อ า ยุสิ่งสุดท้ายที่จะแสดงให้เห็นคือ ออ กดอ ก และแเมื่อมีดอ กก็ต้องมีเมล็ด หากไผ่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแ ร งดี เมล็ดที่ได้ก็จะมีความสมบูรณ์ มีเปอเซ็นต์การงอ กที่สูงเช่นกัน เมล็ดไผ่จะแก่จัดในช่วงฤดูแล้งและร่วงหล่นลงเองต ามธรรมชาติ หล่นลงใต้กอแม่ เมื่อถึงฤดูฝนหากก็จะสามารถเกิดต้นใหม่ขึ้น มาได้ วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกไผ่จากกิ่งแบบง่ายๆโดยมีหล า ยครั้งที่ปลูกไผ่แล้วไม่ได้ผล จึงมีเ ท ค นิ คเล็กน้อยในการปลูกนั่นคือ การปลูกแบบเอียงราบกับพื้นนั่นเองค่ะ

วิ ธีการปลูกไผ่

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการขุดหลุมให้มีความกว้างและลึกให้เหมาะสมกับกิ่งไผ่ที่เตรียมไว้

2. จากนั้นให้นำค่อยๆกรีดถุงดำออ กโดยอ ย่ าให้รากและดินแตกออ กจากกัน

3. ค่อยๆนำกิ่งไผ่ลงปลูกโดยเอียงราบกับพื้นโดยให้สังเกตต าหน่อของกิ่งไผ่ข้อสุดท้ายที่อยู่ติดกับรากให้หันขึ้นฟ้าเพื่อง่ายต่อ การเกิดต้น ซึ่งเป็นจุดที่จะออ กหน่อไม้และต้นไผ่ค่ะ

4. จากนั้นให้กลบดินแล้วใช้ใบไผ่คลุมโคนต้นไว้รดน้ำต ามให้ชุ่มดี ทำแบบนี้ไม่นานไผ่ก็จะเจริญเติอบโตอ ย่ างรวดเร็วและเป็นต้นง่ายค่ะ

การปลูกไผ่เอียงราบกับพื้นดีอ ย่ างไร

การเอียงต้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้ต าหน่อเจริญเติบโตแบบตั้งตรงหันขึ้นฟ้าเพื่อให้ไผ่ออ กหน่อได้ง่ายกล า ยเป็นหน่อไม้และเจริญเติบโตเป็นไผ่ต่อไป และช่วยเร่งให้ออ กหน่อไวกว่าเดิมหน่อที่ได้ก็แข็งแ ร งอวบใหญ่อีกด้วยค่ะ

ที่มา Sivakorn chanel Postnoname