การปลูกแตงกวาไร้ดินไม่ต้องรดน้ำบ่อย ไม่มีเวลาดูแล พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

สำหรับแตงกวานั้นเป็นผักที่คนไ ทยเราต่างรู้จักกันเป็นอย่ างดี นำมาประกอบอาหารได้อย่ างหลากหล า ยมาก ๆ ใช้ได้ทั้ ง ภ า ย ใ น ภายนอ กเลย ทานสด ทานสุกกินกับน้ำพริก เป็นเครื่องเคียงก็ดีงามมาก ได้หมดต ามสะดวก แตงกวาปลูกไม่ย ากเลยมีเคล็ดลับการปลูกแบบที่เ ก็ บ เ กี่ ย วได้เร็วแถมยังไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ อีกด้วย เหมาะสำหรั บ ค นที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่แต่อย ากจะปลูก ลองมาอ่ า นวิ ธีกันดู

เป็นไ อ เ ดี ยของเกษตรกร อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่ได้นำวิ ธีการปลูกแตงกวาแบบไฮโดรโปนิกส์ไร้ดิน มาแ บ่ ง ปั น ซึ่งทำให้เห็นผลผลิตที่มากขึ้น ดีขึ้น เก็บเกี่ยวง่ายอีกด้วย โดยใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงแค่ 25 วันเท่านั้นก็สามารถเก็บได้แล้ว

ต่างจากการปลูกแบบปกติที่ใช้เวลา 40 วันเลยทีเดียว ซึ่งคุณสมชายก็ได้ปลูกร่วมกับผักสลัดกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กด้วย มีการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์นี้ทั้งหมด 20 แปลงด้วยกัน ซึ่งก็ได้ผลดีมากทีเดียว เมื่อเทียบกับการปลูกโดยใช้ดินแล้วมันดีกว่าเห็น ๆ ไม่ต้องคอยรดน้ำ ไม่ต้องกังวลวั ช พื ช เก็บได้เร็ว

ซึ่งในการทำรุ่นแรก ๆ นั้นได้ปลูกไป 60 ต้น บนแปลงขนาด 2 x 4 เมตร ข้ อ ดีอีกอย่ างคือสินค้าเกษตรเรานั้นเข้าตลาดได้เร็วขึ้นถึง 20 วันเลย แล้วพอเห็นว่าผลผลิตดีคุณสมชายก็ขย ายรุ่นต่อไปอีก 20 เมตร เพื่อให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น

การปลูกแตงกวาไร้ดินไม่ต้องรดน้ำบ่อย

ก่อนจะปลูกนั้นเราก็จะต้องหาเมล็ดพั น ธุ์แตงกวาที่มีคุณภ า พดี มีความสมบูรณ์มาก่อน ซึ่งก็หาซื้ อ ได้ทั่วไปเลย หรือจะเอามาจากลูกแตงกวาแก่ก็ได้เหมือนกัน แกะออ กมาแล้วนำไปล้าง นำไปต ากแดดให้แห้งเสร็จแล้วก็เอาปล า ยแหลม ๆ ของเมล็ดนั้นจุ่มฟองน้ำที่ตัดไว้เป็น 4 เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วกรีดให้เป็นรู เราก็ทิ้มลงไปเลยให้เหลือส่วนบนนิดหน่อย และก่อนจุ่มก็เอาฟองน้ำไปขยำจุ่มน้ำให้ชื้นก่อนนะ

จากนั้นเอาภาชนะหรือจะเป็นถาดก็ได้ ใส่น้ำเล็กน้อยแล้วเอาฟองน้ำที่เราทิ่มเมล็ดแตงกวานั้นวางใส่ลงไปเลย จากนั้นเอาผ้ าที่ชุบน้ำหมาด ๆ มาปิดคุมเอาไว้ และคอยเปิดดูทุกวันอย่ าให้น้ำแห้ง คอยพรมน้ำเสมอ 3 วันจะเห็นการงอ กแล้ว จากนั้นก็เอามาต ากแดดได้ คอยสังเกตดูว่ามีร า กออ กมาหรือยัง 8 – 9 วันก็เริ่มมีร า กเยอะแล้ว ก็เตรียมอุปกรณ์ปลูกได้เลย โฟม ถัง หาซื้ อ ได้ทั่วไป โฟมหนา 1.5 – 2.5 นิ้ว โดยเอามาตัดให้เท่ากับปากถังให้พอ ดี

จากนั้นเราก็เอาต้นกล้าแตงกวาที่มีร า กดีแล้วนั้น มาใส่ในถ้วยเพาะหรือตัดปากขวดมาใช้แทนได้เหมือนกัน เจาะรูในโฟมที่ตัดไว้ให้ถ้วยเพาะลงไปได้พอ ดี ต่อด้วยการเอาฟองน้ำที่ตัดและเจาะแล้วลงในปากถัง วางถ้วยเพาะให้ตรงรู แล้ววางในที่แดดส่องถึง คอยเช็ดระดับน้ำทุก 7 วัน ต้นเล็กอาจกินน้ำน้อย แต่พอต้นแตงกวาเริ่มโตน้ำอาจลดเร็วกว่าเดิม เราต้องคอยเติมอย่ าให้น้ำในถังแห้ง แล้วหาปุ๋ ยน้ำมาใส่บำรุงด้วย

พอเวลาผ่ านไปต้นแตงกวาก็จะเริ่มโต ร า กจะเดินเยอะมากขึ้น แล้วเราก็หาท่อหรือจะเป็นไม้ย าว ๆ ก็ได้มาทำเป็นค้างสำหรับให้แตงกวาได้เลื้อย เท่านี้ก็เรียบร้อยและหมั่นคอยดูระดับน้ำสัก 3 วัน/ครั้ง ป้องกันน้ำแห้งส่งผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นแตง

หากเราปล่อยให้น้ำในถังนั้นแห้งไปจะทำให้ใบเหลือง ฉะนั้นแล้วอย่ าปล่อยลืมนานไป ต้นแตงกวายิ่งโตก็ยิ่งกินน้ำเยอะ สังเกตดูทั้งใบ ก้าน มีแต่น้ำทั้งหมด พอเราปลูกไปถึงช่องเวลาออ กด อ กแล้วก็ให้เลมใบตรงโคนออ กไปเพื่อให้อากาศถ่ า ยเทได้ดี แ ม ล งจะได้ไปผสมเกสรได้ง่าย ๆ หรือผสมเองก็หาพู่กันเล็ก ๆ มาผสมเองเลย

ซึ่งก็ให้ดูเกสรตัวผู้ตัวเมียเอง ตัวผู้จะไม่มีกระเปาะ ตัวเมียจะมีกระเปาะนั่นเอง หากไม่มีการผสมจะร่วงหลุดไปเองเลย ฉะนั้นแล้วก็อ ย่ า พล า ดโอกาสที่จะผสมเกสรเพื่อให้ผลผลิตจะดีกว่า การปลูกแตงกวาแบบไร้ดิน ไม่ต้องรดน้ำก็มีขั้ น ต อ นง่าย ๆ เพียงเท่านี้เอง ทุกท่านสามารถทำต ามกันได้

ที่มา kasetchaoban