การปลูกสะระแหน่ให้งามไว แ ต กยอ ดดี เกิดทุกต้น

สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับความรู้ดีๆในการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ที่ในช่วงนี้ผักบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง วันนี้เราจะพาทุกคน มาปลูกสะระแหน่ไว้กินเองที่บ้านกันจ้า จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

สะระแหน่เป็นพืชในวงศ์Labiataeเช่นเดียวกับ กะเพ รา โหระพา และแมงลักแต่อยู่ในสกุล (Genus) มินต์ (Mint) ซึ่งมีอยู่หล า ยชนิดและเป็นพืชที่แพร่หล า ยในเขตอบอุ่นเพราะเป็นพืชที่มีน้ำมั นหอ มระเหย อันประกอบด้วยส า รเมนธอล (Menthol) อยู่สูง

สะระแหน่เป็นพืชล้มลุกลำต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลื้อยไปบนดินหรือใต้ดินขย ายกิ่งก้านสาขาออ กไปโดยใช้ไหลหรือลำต้นใต้ดิน ใบรูปกลม ขอบใบหยัก ไม่มีขน ดอ กเกิดบนช่อ ดอ ก กลีบดอ กสีขาว ปกติสะระแหน่ในประเทศไทยไม่ค่อยออ กดอ ก แต่เราสามารถกระตุ้ นให้ออ กดอ กได้โดยเปิดไฟให้สะระแหน่ได้รับแสงวันละไม่ต่ำกว่า 16 ชั่ วโมง ติดต่อ กันประมาณ 30 วัน

ผักสะระแหน่นั้นปลูกง่ายก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะรอ ดได้ง่าย โดยเฉพาะหน้าฝนรอ ดย ากมากทีเดียว จึงไม่แปลกใจเลยทำไมในช่วงหน้าฝน มาสะระแหน่และอีกหล า ยผักนั้น มีราคาสูงขึ้น สำหรับวันนี้เราก็มีไ อ เ ดี ยการปลูกสะระแหน่ที่ช่วยให้รอ ดสูงและยังมีใบสวยงามอีกด้วย มีขั้ น ต อ นในการปลูกอย่ างไรติดต ามไปพร้อมกันได้เลย

การปลูกสะระแหน่

ในส่วนของดินปลูกนั้นจะใช้ดินผสมกาบมะพร้าวสับ แกลบ มูลไก่นิดหน่อยผสมให้เข้ากัน ผักสะระแหน่จะชอบดินปลูกประมาณนี้ และจะต้องมีแสงแดดส่องถึงหรืออาจจะเป็นแดดรำไรก็ได้ แล้วเลือ กเอากิ่งสะระแหน่ที่ไม่แก่หรืออ่อน มากเกินไปมาปลูก

พอเราเตรียมทุกอย่ างพร้อมแล้วก็ปักกิ่งไปเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ปักมันลงไป จากนั้นกลบด้วยแกลบ โรยดินต ามลงไปอีกชั้นแล้วรดน้ำให้ชุ่มพอ ดี ประมาณ 4 – 5 วันจะเริ่มแตกยอ ดใหม่แล้ว ก็คอยพรวนดินเสมอ

เวลาที่เราเก็บเกี่ยวผักสะระแหน่ไปแล้วต้นอาจจะโ ท ร มได้ ง่าย ควรหาปุ๋ ยคอ กมาบำรุงโดยให้พรวนดินก่อนใส่ปุ๋ ย และร ะ วั งอย่ าพรวนเยอะไปจนรากสะระแหน่เ สี ยห า ย แล้วต้นสะระแหน่ก็จะฟื้นตัวและแตกยอ ด แตกใบใหม่มาให้เราทยอยเก็บได้อีกนานหล า ย เป็นผักที่ขย ายพันธุ์ง่ายมาก ๆ หากสนใจก็ลองหัดปลูกได้เลย

ที่มา kasetchaoban  sanook