การปลูกฟักทองให้งามเร็ว ติดผลดก มือใหม่หัดปลูกก็ทำได้

ฟักทอง เป็นพืชชนิดหนึ่ง ใช้ทำได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย ปกติฟักทองเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม เป็นพืชมีเถา ปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว เป็นไม้เถาเลื้อยไปต ามดิน มีมือสำหรับยึดเกาะ ลำต้นอวบน้ำ ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มีขนทั้งสองด้าน ดอ กสีเหลืองรูปกระดิ่ง ผลฟักทองมีด้วยกันหล า ยลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง

ฟักทอง Pumpkin อุดมไปด้วยวิต ามินและแร่ธาตุมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น วิต ามินเอ วิต ามินบี1 วิต ามินบี2 วิต ามินบี3 วิต ามินบี5 วิต ามินบี6 วิต ามินซี วิต ามินอี ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุแ ค ลเซี ย ม ธาตุโ พแ ท ส เ ซี ย ม ธาตุโซเดี ย ม ธาตุแ ม ง กานี ส ธาตุเห ล็ ก ซิ งค์ เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรที่อย ากจะปลูกฟักทองให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มีผลดกเต็มต้น เครืองาม ยอ ดอวบ มาปลูกต ามวิ ธีที่เรากำลังจะแนะนำนี้ได้เลย เป็นผักที่ปลูกไม่ย ากใครอย ากจะปลูกเอาไว้ทานเองหรือจะปลูกเพื่อ การค้ าก็ได้ ดินที่ฟักทองชอบนั้นจะต้องระบายน้ำได้ดี และไม่ชอบน้ำขัง ค่าความเป็นกรดด่ า งของดินอยู่ที่ 5.5 – 6.8 ชอบอากาศแห้ง ๆ ไม่ชื้นแฉะ จะทำให้ฟังทองเจริญเติบโตได้ดี

เตรียมดินปลูกฟักทอง

ในช่วงฤดูที่สามารถปลูกฟักทองได้ดีนั้นจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ – มีนาคม หรือในช่วงหลังจากที่ทำนาเสร็จแล้ว ส่วนการเตรียมดินนั้นก็จะไถดินลึกประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร เพราะว่าพืชนั้น มีระบบรากที่ลึก จากนั้นต ากดินไว้ประมาณ 5 – 7 วัน แล้วก็เอาปุ๋ ยคอ กมาคลุกผสมด้วยจะช่วยปรับสภาพให้ดินร่วนซุยได้ดี

การปลูกฟักทอง

ฟักทองนั้นเป็นไม้เลื้อยมีผลขนาดใหญ่ ใช้เนื้อที่ในการปลูกค่อนข้างเยอะ ระยะการปลูกจะอยู่ที่ 2.5 x 2.5 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร ส่วนฟักทองที่เป็นพันธุ์ผลเล็กลงมาหน่อยก็ให้ปลูกในระยะ 75 x 150 เซนติเมตร วิ ธีการปลูกไม่ย ากเลยให้ขุดหลุมปลูก 2 – 3 เมล็ด หลุมลึกประมาณ 3 – 5 เซนติเมตรจากนั้นกลบดินแล้วหาฟางข้าวมาคลุมดินไว้ด้วยเพื่อรั ก ษ าความชื้นในใต้ชั้นผิวดินไว้ได้ดี

หากดิน มีความชื้นเหมาะสมจะทำให้เมล็ดฟักทองงอ กออ กมาเป็นต้นกล้าได้เร็วและแข็งแรง พอต้นแข็งแรงแล้วก็ย้ ายไปปลูกหลุมจริงได้หรือไม่ก็เลือ กต้นที่แข็งแรงไว้ส่วนต้นไหนในหลุมที่อ่อนแอไม่สมบูรณ์ก็คัดออ กไปได้เลย เพื่อให้ต้นที่สมบูรณ์ได้รับการบำรุงอย่ างเต็มที่

การดูแลต้นฟักทอง

หลังจากปลูกแล้วมีต้นงอ กออ กมาเราก็รอให้มีใบจริงออ กมาสัก 2 – 3 ใบ แล้วเราจะแยกออ กได้ว่าต้นไหนสมบูรณ์หรืออ่อนแอ ถึงจะสามารถคัดออ กได้ถูกโดยให้เหลือไว้หลุมละ 1 ต้นก็พอ หลังจากนั้นรอต้นกล้ามีใบที่ 4 ออ กมาก็ให้ใส่ปุ๋ ยสู ต ร 21 – 0 – 0 ทำการละล า ยน้ำแล้วก็ใช้รดที่ต้นฟักทองได้ทุกวันเลย แล้วพอต้นฟักทองมี ด อ กออ กมาก็บำรุงด้วยปุ๋ ย 15 – 15 – 15 หรือ 13 – 13 – 21 ก็ได้ โรยลงไปที่รอบ ๆ ต้นได้เลย

พอใส่ ปุ๋ ยแล้วจะต้องรดน้ำต ามในทันทีและพอฟักทองติดผลแล้วก็ให้บำรุงด้วยปุ๋ ยอีกครั้ง หากเป็นฟักทองลูกใหญ่ให้จะต้องผสมน้ำให้เยอะกว่าการให้ปุ๋ ยพันธุ์ที่ลูกเล็ก และรดน้ำทุกวันอย่ าให้ข า ด และให้งดให้น้ำ 15 วันก่อนที่ลูกฟักทองจะแก่ ให้คำนวนลองดูว่าหลังติดผลแล้วอีกกี่วันฟักทองถึงจะแก่เราจะได้กะระยะเวลาการงดน้ำได้ถูก

การ ผ ส ม เ ก ส รฟักทอง

ตอนที่ด อ กฟักทองบานนั้นให้เลือ ก ด อ กตัวผู้มาปลิดกลีบด อ กออ กให้หมดแล้วก็เอาเกสรมาเคาะใส่ลงในด อ กฟักทองตัวเมีย หากติดผลก็จะเห็นผลอ่อนแต่ถ้าไม่ติดด อ กตัวเมียนั้นก็จะค่อย ๆ ฝ่อไปเอง การปลูกฟักทองก็ขย ายพันธุ์แบบนี้ได้ด้วย เรียกว่าการต่อ ด อ ก อีกวิ ธีที่เกษตรกรร า ยหนึ่งใน จ.สกลนคร ได้แนะนำให้มาใช้กันลองดู โดยการเอาน มผงของทารกมาผสมน้ำแล้วพ่นใส่ทองฟักทองเพื่อล่อให้แ ม ล งมาเป็นตัวช่วยผสมเกสรให้

การเก็บเกี่ยวฟักทอง

พอเราปลูกฟักทองจนได้ผลผลิตดีและมีผลแก่แล้วสังเกตที่ผิวของฟักทองจะเปลี่ยนเป็นสีนวล ๆ ตั้งแต่ขั้วไปจนถึงก ้นของผลก็แปลว่าผลแก่จัดพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว ยกเว้นแต่ว่าคุณอย ากจะเก็บฟักทองอ่อนก็ไม่ว่ากัน

ฟักทองนั้นเป็นผักผลไม้ที่ตลาดต้องการตลอ ดนำมาประกอบอาหารได้ทั้งของคาวของหวานเลย ร า ค าดีอีกด้วยใครที่ปลูกฟักทองข า ยก็จะมีร า ยได้ดีพอสมควรเลยและหากหาตลาดข า ยดี ๆ ก็สร้างอาชีพจากการปลูกฟักทองได้เหมือนกัน

ที่มา  kasetchaoban