การทำแปลงผักจากไม้ไผ่ ทำง่าย ประหยัด ปลูกผักได้หล า ยชนิด

ไม้ไผ่นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหล า ย หนึ่งในนั้นคือ การนำมาทำแปลงผักเพื่อให้ดูสวยงาม และปลูกผักได้จริง วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆมาทำแปลงผักไม้ไผ่กัน ได้ทั้งความสวย และปลูกผักได้ทุกชนิด อีกทั้งประหยัด ไม่ต้องหาซื้ อ กระถาง จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ไ อ เ ดี ยการทำแปลงผักนั้น มีหลากหล า ยมากทีเดียว หนึ่งในไ อ เ ดี ยนั้นคือ การทำแปลงผักแบบไม้ไผ่ ทำง่าย ใช้งานได้ดีพอสมควรเลย ส่วนจะทำแปลงขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนก็ต ามแต่สะดวกได้เลย หากสนใจปลูกพืชผักสวนครัว ลองนำเอาไ อ เ ดี ยนี้ไปทำแปลงเพาะปลูกเลย ทั้งสวยงามและประหยัดง บอีกด้วย แปลงผักนี้ทำง่าย ปลูกผักได้หลากหล า ยชนิดเลย เอามาไว้ปลูกผักทานเองในบ้าน

ขั้ น ต อ นการทำแปลงผักจากไม้ไผ่

ให้จัดการถางหญ้า กำจัดวัชพืชออ กไปจนหมดเพื่อเครียพื้นที่สำหรับการทำแปลง แล้วปรับระดับหน้าดินให้เท่าเสมอ กันเพื่อเตรียมปลูก เอาไม้ไผ่เป็นลำย า ว ๆ ม า แล้ ผ่ า ไปต ามแนวย า ว แบ่งเป็นท่อนเล่น เป็นหลักปักดินไว้และท่อนย า วไว้กั้นแปลง

จากนั้นทำการปลูกพืชลงไปในแปลงได้เลย ก็ปลูกปกติเหมือนแปลงทั่วไป หนึ่งในแปลงผักไม้ไผ่ที่สวยเอามาให้ชมเป็นไ อ เ ดี ยการทำ ผักที่ปลูกในแปลงนี้หากดูแลดีก็เขียวสวยเหมือนกัน

น้ำพอ แสงพอ ปุ๋ ยเหมาะ สภาพอากาศดี ผักเจริญเติบโตได้ดี อย ากจะปลูกเป็นพืชผักอะไรก็ต ามสะดวกเลย ผักโตเก็บเกี่ยวมารับประทานได้เลย เราก็จะได้แปลงผักสวนครัวสวย ๆ กันแล้ว

หากในบ้านคุณยังพอมีพื้นที่สำหรับการทำแปลงผัก ก็ลองนำเอา ไ อ เ ดี ยการทำแปลงผักจากไม้ไผ่นี้ ไปปรับใช้กันได้เลย หาไม้ไผ่ได้ไม่ย า ก ร า ค าไม่แพงอีกด้วย หากชอบก็ลองทำใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban