การทำนารูปแบบใหม่ ปลูกข้าวในถุง พื้นที่น้อยก็ปลูกข้าวได้

สำหรับวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาดูไ อ เ ดี ยการทำนาแปลกใหม่ ที่ทำง่ายให้ผลผลิตดีไม่แพ้การทำนาแบบเดิมๆเลยล่ะ อย ากรูกันแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันคือ การทำนาแบบไหน ถ้าอย ากรู้กันแล้วเราไปติดต ามดูพร้อมๆกันเลยจ้า

การทำนาปกติเราจะเห็นการทำบนพื้นที่ท้องนาเลย จะนาปี นาปัง ก็ต้องไถเตรียมดินบนผืนนา หรืออาจจะแปลกหน่อยก็มีการทำนาในน้ำ เป็นแปลงนาข้าวแบบลอยน้ำ แต่คราวนี้มาเป็นการทำนาปลูกข้าวในถุงกันบ้าง ต้องบอ กว่าไ อ เ ดี ยดีและออ กจะแปลกไปหน่อยด้วย แต่ก็ให้ประสิทธิภ า พดี ปลูกข้าวได้ผลผลิตเช่นกันแถมยังเก็บเกี่ยวได้ง่ายอีกด้วย

ไ อ เ ดี ยนี้มาจาก สหกรณ์ วัน วัน วัน จำกัด ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นกลุ่มสหกรณ์นี้ได้ทำจนสำเร็จ เป็นการทำ น า ข้ า ว แ บ บ อิ น ท รี ย์ 100 เปอร์เซน ผู้ก่อนตั้งคือ น.ส. ณชณฆ์ ตรงใจ และยังเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์อีกด้วย และได้เป็นคนปรับการทำนามาเป็นแบบ นาถุง กว่าจะทำได้ก็ลองผิ ดลองถูกมากว่า 3 ปีเลย

การทำนาถุงนั้นก็ไม่ได้ย ากอะไร ถุงที่ใช้นั้นไม่ต้องมีรู ขนาด 9 x 18 นิ้ว ปากถุงกว้าง 12 นิ้ว โดยใส่ดินปลูกด้วยเกือบจะเต็มถุง ปากถุงพับลงไป โดยดินปลูกที่ใช้นั้นเป็นดินจากทุ่งนาที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อต้นข้าว ถ้าหากไม่ได้จริง ๆ จะใช้ดินผสมกาบมะพร้าวก็ได้เหมือนกัน แล้วใส่ปุ๋ ยอินทรีย์เพิ่มเข้าไป

ปุ๋ ยอินทรีย์ที่ว่านั้นสู ต รของที่นี่ทำขึ้น มาเอง พอผสมดินแล้วก็ใส่ถุงเลย จากนั้น มาเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว จะใช้เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ที่จะต้องผ่ านการคัดอย่ างดี แล้วหยอ ดลงไป 3 เมล็ด/ถุง เพียง 3 วันเท่านี้ก็เริ่มเห็นการงอ กแล้ว ปล่อยไว้อีก 15 วัน ก็ทำการรดน้ำ จากนั้นนำไปวางไว้กลางแจ้งได้เลย 20 วันก็ใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ลงไป จะช่วยบำรุงต้นข้าวให้สมบูรณ์ หมั่นรดน้ำเสมอแช่น้ำในถุงสูง 10 – 15 เซนติเมตร เพื่อให้ข้าวแ ต กกอได้เร็วขึ้น ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณ 4 เดือนเหมือนการทำนาปกติเลย

ที่เกิดการทำนาในถุงนี้มาจากการรวมเครือญาติและคนรักในการปลูกข้าวแบบไม่ใช้ส ารเคมี ร่วมกันลองผิ ดลองถูกมาก่อน ทำนามาหลากหล า ยรูปแบบมาก ๆ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์จน มาถึงการทำนาในถุง และให้ผลผลิตดีจัดการกับเหล่าศั ต รูพืชได้ง่ายอีกด้วย เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ และแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยก็ทำนาได้ เอาถุงไปวางในพื้นที่ที่เรามีได้เลย

การทำนาแบบถุงนั้นเมื่อเทียบกับการหว่านข้าวในนาปกตินั้นจะประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงไปได้เยอะเลย เพราะว่าใน 1 ถุง หยอ ดเพียง 1 – 3 เมล็ดเท่านั้น แต่ถ้าหว่าน ก็จะต้องใช้ข้าว 15 – 20 กิโลกรัม/ไร่ เลยทีเดียว ในการทำนาถุง 1 ไร่/4000 ถุง จะได้ผลผลิต 2 – 3 ขีดโดยประมาณ 1 ไร่ก็จะได้ข้าวที่ 800 – 1200 กิโลกรัมนั่นเอง

สำหรับคนที่สนใจอย ากจะลองปลูกข้าวในถุงแบบนี้บ้างก็มาศึกษาดูงานได้ที่ สหกรณ์ วัน วัน วัน จำกัด บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้เลย ซึ่งที่นี่ทำจนประสบผลสำเร็จมาแล้วนั่นเอง เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำนาข้าว เรียกว่าเป็น มิติใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียว

ที่มา kasetchaoban