การต อ นกิ่งมะละกอให้ต้นเตี้ย เก็บง่าย ลูกด กเต็มต้น

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิ ธีการต อ นกิ่งมะละกอ เพื่อให้ต้นเตี้ย ลูกด ก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาเราปลูกมะละกอจะพบว่าต้นนั้นสูงทำให้การเก็บเป็นไปได้ย าก หากเราสามารถทำให้มะละกอมีต้นที่เตี้ยจะทำให้การเก็บของเราง่ายขึ้น มะละกอไม่ต้องร่วงแตกอีกต่อไป เราเลยมีวิ ธีการต อ นกิ่งที่ทำให้ต้น มะละกอเตี้ย เก็บง่ายลูกด กเต็มต้น มาฝากกัน

การต อ นกิ่ง ม ะ ล ะ ก อ ก็เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตออ กสู่ตลาดได้อ ย่ างต่อเนื่อง เ พ ร าะนอ กจากจะให้ผลผลิตเร็วแล้ว ยังเก็บผลผลิตได้สะดวก และที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่องมะละกอตัว ผู้หรือตัวเมีย

เ พ ร าะการต อ นกิ่งจะใช้ต้นพันธุ์ที่เป็น ม ะ ล ะ ก อ กะเทย คือมี 2 เพศ ในดอ กเดียวกัน แต่คัดเลือ กต้นที่สมบูรณ์ แข็งแ ร ง ให้ผลผลิตมากก็คุ้มค่าแล้ว มะละกอ ถือว่าเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคทั้งผลอ่อนและผลแก่สุก

แต่มะละกอก็ยังเป็นพืชที่หล า ยคน ส ง สั ย ว่า ทำอ ย่ างไร จึงจะปลูกมะละกอแล้วให้ผลด กเหมือนต้นแม่ เ พ ร าะถึงแม้ว่าเราจะปลูกจากเมล็ดที่ต้นแม่เป็นต้นที่สมบูรณ์ไม่มีโ ร ค

แต่เมื่อมาปลูกแล้วเมล็ดส่วน มากก็จะกล า ยพันธุ์ โดยที่ต้นไม่ค่อยจะแข็งแ ร งและลูกกลมไม่สวยเหมือนต้นแม่ โดยพันธุ์มะละกอที่ นิ ย ม ปลูกกัน มากที่สุดในประเทศไทย เห็นจะมีอยู่ 2 พันธุ์ นั่นก็คือ ฮอลแลนด์ และแขกดำ ส่วนพันธุ์อื่นๆ ก็นิยมปลูกเหมือนกันแต่ไม่มาก

จุดเด่นการต อ น มะละกอ

การต อ นกิ่งมะละกอ ถือได้ว่าเป็นการขย ายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใช้เมล็ด เนื่องจากการปลูกมะละกอด้วย เ ม ล็ ด จะมีการกล า ยพันธุ์ถึง 90เปอร์เซน เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีมากในการปลูกเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่เหมือนกับต้นแม่

ผิ ด กับการขย ายพันธุ์ด้วยการต อ นกิ่ง ต้นพันธุ์ที่ได้จะเหมือนกับต้นแม่ทุกอ ย่ าง และการปลูกด้วยการต อ นกิ่ง ต้น มะละกอจะเตี้ย ทำให้ไม่หักโค่นล้มง่ายและจะให้ผลเร็ว มีลูกด ก

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการต อ นกิ่งมะละกอ

ขุยมะพร้าว

ถุงพลาสติก ขนาด 3×5 นิ้ว

เชือ กหรือย างที่มั ดได้

มีด ขนาดเล็ก เน้นว่าต้องคมค่ะ

ลิ่มไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าดินสอหรือใช้เศษอิฐมอญแดง

วิ ธีการต อ นกิ่งมะละกอ

อ ย่ างแรกและถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก นั่นก็คือ คั ด เ ลื อ ก ต้นพันธุ์ที่จะต อ นให้ดี ต้นพันธุ์ต้องมีความสมบูรณ์ทุกอ ย่ าง ตั้งแต่ลักษณะของต้นและลักษณะของผลที่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการต้านทานโ ร คด้วย

เมื่อได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้ว เราก็ตัดต้นให้สูงพอประมาณ ต่อมามะละกอที่ตัดก็จะแตกกิ่งออ กมา 4-5 กิ่ง ภายใน 2 เดือนครึ่ง กิ่งจะย าวประมาณ 20-25 เซนติเมตร

เฉือนกิ่งพันธุ์ที่แตกกิ่งออ กมา จากข้างล่างไปข้างบนเป็นปากฉลาม จากนั้นใช้ลิ่มไม้เล็กๆ ขัดไว้ไม่ให้เนื้อไม้ติด กัน นำขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วบีบน้ำออ กบรรจุลงถุงพลาสติก มั ดให้แน่น ผ่าถุงพลาสติกตรงกลาง รดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำไปวางทับรอยแผลที่เฉือนไว้

มั ดถุงด้วยเชือ กให้แน่น เ ฉื อ นท่อน้ำเลี้ยงห่างจากกิ่งต อ นประมาณ 3-5 นิ้ว วิ ธีนี้จะทำให้ร า กงอ กได้เร็วขึ้นไปอีกภายใน 30-45 วัน ร า กจะงอ กและเดิน มาเต็มถุง ถึงช่วงนี้ก็สามารถนำ ม ะ ล ะ ก อ ต อ นกิ่งไปเพาะชำ อนุบาลให้แข็งแ ร ง เพื่อรอ การนำไปปลูกต่อไป ข้ อ ดีของการต อ นกิ่ง ม ะ ล ะ ก อ มีหล า ยอย่ างที่เห็นได้ชัดคือต้นเตี้ย ไม่โค่นล้มง่าย ไม่กล า ยพันธุ์ เก็บง่าย เพิ่มมูลค่ารายได้ดี

ที่มา tranรlatethai2thai  poobpub