การชำกิ่งไผ่ ออ กรากเยอะ ปลูกติดง่าย หน่อ ดก

ต้นไผ่ เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพราะเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถปลูกไว้เพื่อประกอบอาหารก็ได้ ส่วนลำต้นก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์อ ย่ างอื่นได้หลากหล า ย ใครที่จะปลูกไว้กินเองหรือจะปลูกไว้สร้างรายได้ก็ปลูกได้ง่ายๆ

รู้ไหมว่ากิ่งไผ่ก็ชำได้เหมือนกัน และไผ่นั้น มีประโยชน์มากใช้ได้แทบทุกส่วนเลย แถมยังราคาดีอีกด้วย วันนี้เรานำเอา เ ท ค นิ คการชำกิ่งไผ่ ให้มีรากเยอะ เวลาปลูกก็ติดง่าย สำหรับใครที่อย ากจะปลูกไผ่ลองมาดูวิ ธีการทำกันได้เลย ไม่ย ากอย่ างที่คิดทุกคนสามารถทำได้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ดินปลูก

2 แผ่นพลาสติกใส

3 ถังน้ำ 200 ลิตร

4 กิ่งไผ่ที่จะชำเลือ กที่อายุไม่เกิน 1 ปี

5 ถุงปลูก

6 สายรัด/เชือ ก

วิ ธีการทำ

1 เอากิ่งไผ่อายุไม่เกิน 1 ปีมา โดยสังเกตจาก ป ม ร า ก หากมีปมรากเท่าเม็ดสาคูก็เป็นอันใช้ได้ ก็ตัดประมาณ 70 เซนติเมตร แล้วเอาน้ำมาใส่ถัง แช่กิ่งไผ่เอาไว้ โดยให้ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2 ต่อไปก็เอาแผ่นพลาสติกใสคลุมถังน้ำเอาไว้แล้วรัดให้แน่นเลย โดย 1 ถังจะใส่กิ่งไผ่ได้ประมาณ 100 กิ่ง

3 เอาถังไปวางไว้ 20 วันในที่อากาศถ่ายเทสะดวกพอเวลาผ่ านไปครบแล้วจะเริ่มมีร า กออ กมาเยอะขึ้น

4 เอากิ่งไผ่ที่มีรากแล้วลงถุงปลูกได้เลย โดยดินปลูกที่ใช้นั้นจะมีการผสม ปุ๋ ย ค อ ก แกลบ ในอัตราส่วน 1: 1 : 1 แล้ววางไว้ในที่ไม่โดนแดดหรือแดดรำไร ปลูกไปรอรากเยอะ ๆ เต็มถุงก็ค่อยนำไปลงดินได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะได้กิ่งไผ่มาปลูกแล้ว เป็นการข ย า ยพันธุ์ไผ่แบบง่าย ๆ เลยทุกคนสามารถทำได้ และอย า กจะข ย า ยเยอะแค่ไหนก็ได้ง่ายมาก ๆ เลย

ที่มา kasetchaoban